K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tunel razem z PKP

0

Miasto uzgadnia z Polskimi Kolejami Państwowymi projekt tunelu łączącego Zatorze z centrum Słupska. Wykorzystać chcą do tego istniejące już dworcowe przejście podziemne, które zostanie przedłużone i poszerzone.

W najbliższych latach przed Słupskiem stoją ambitne wyzwania transportowe. W planach jest powstanie węzła przesiadkowego i modernizacja dworca kolejowego. Pierwsza inwestycja zależy od miasta, druga jest w gestii Polskich Kolei Państwowych. Oba przedsięwzięcia łączy jednak projekt budowy tunelu łączącego zachodnią i wschodnią część Słupska. Podkop będzie przebiegać przez tereny PKP i połączy się z przejściem podziemnym spinającym perony. Włodarze miasta zapewniają, że państwowa spółka kolejowa zgodziła się na takie rozwiązanie. Wszystkie ustalenia znajdują się na piśmie.

W myśl zawartego porozumienia PKP gwarantuje miastu przedłużenie tunelu w kierunku ulicy Sobieskiego, co stanowi podstawę realizacji tej części inwestycji, za którą odpowiadają władze samorządowe. Tunel po stronie zachodniej sięgać będzie poziomu lokalizacji zabytkowego budynku spedycji, mieszczącego się teraz w nieużytkowanej części zaplecza kolejowego. Sam obiekt także zostanie przebudowany i zaadaptowany do nowych funkcji użytkowych.

Obecne przejście podziemne pod dworcem zostanie poszerzone o blisko dwa metry, tak aby ciąg komunikacyjny dostosować do potrzeb rowerzystów. Koszt jego modernizacji scedowany został na miasto. Natomiast od strony wschodniej wejście do tunelu miałoby się znajdować na wysokości alei Wojska Polskiego. Precyzyjnie wskazując – w miejscu schodów na skarpę doprowadzającą do drzwi wejściowych dworca.

Docelowo miałoby być tak, że z tego miejsca raczej byłoby obniżenie i wejście bezpośrednio pod budynek do przedłużanego na stronę zachodnią tunelu – mówi Marek Biernacki, wiceprezydent Słupska.

Uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi dotyczące budowy podkopu powinny – jak przewiduje ratusz – zakończyć się w lutym. Następnie ruszy etap związany z postępowaniem przetargowym i ogłoszeniem konkursu na realizację projektu.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.