K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Platforma poprawia prezydenta

0

Platforma Obywatelska przedstawiła własny projekt wsparcia edukacji seksualnej w słupskich szkołach. To odpowiedź na propozycję uchwały Roberta Biedronia, która została odrzucona przez radnych podczas ostatniej sesji.

Głośnych echem obił się odrzucony przez Radę Miejską w Słupsku projekt wprowadzenia dodatkowej edukacji seksualnej w szkołach. Dokument napisany przez ekipę prezydenta nie został poddany konsultacjom, a jego treść niewiele wyjaśniała. Działacze PO skrytykowali tak nonszalanckie podejście do tematu i przedstawili swój program wsparcia edukacji seksualnej uczniów.

Bardzo poważnie traktujemy tę sprawę i uważamy, że bardzo źle się stało, że posłużyła ona jako wrzutka medialna na użytek mediów ogólnopolskich – mówi Zbigniew Konwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. – Niedobrze się stało, że projekt edukacji seksualnej został zgłoszony bez opinii komisji Rady Miejskiej, bez szerokich konsultacji i dyskusji na ten temat. My sprawę traktujemy poważnie i dlatego poddajemy ten projekt konsultacjom. Chcielibyśmy, aby on został przyjęty na sesjo marcowej. Tak, żeby był czas, żeby mogli wypowiedzieć się rodzice, nauczyciele i młodzież.

Projekt PO uzupełnia obecnie realizowany program o treści związane z zasadami budowania relacji czy przeciwdziałaniem przemocy.

Dotychczasowy program nauczania, a przede wszystkim po zmianach z września 2017 roku, bardzo zawęża wiedzę o życiu seksualnym człowieka – uważa Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku. – Podstawa programowa, którą stworzył rząd PiS jest bardzo ograniczona i te elementy traktuje w sposób bardzo ogólny. Brak jest w niej, na przykład, istotnych elementów, które są potrzebne młodemu człowiekowi, żeby wszedł w dorosłe życie. Przy biernej postawie rządu wobec tego problemu, my jako samorząd musimy te sprawy wziąć w swoje ręce.

Według autorów uchwały, młodzież czerpie informacje o życiu seksualnym najczęściej z internetu lub od znajomych. Bywa, że nierzetelne źródła wiedzy prowadzą do ryzykownych zachowań.

Najbardziej widocznym skutkiem braku edukacji seksualnej, jej niewłaściwej jakości, są przypadki zakażeń wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wczesnych nieplanowanych ciąż dziewcząt i młodych kobiet – twierdzi Bernadetta Lewicka, radna Platformy Obywatelskiej. – Poziom wiedzy na temat dojrzewania, fizjologii, seksualności i antykoncepcji jest wśród nastolatek na bardzo niskim, żenującym poziomie. Edukacja seksualna ma pogłębić wiedzę o zachowaniach seksualnych człowieka, chorobach przenoszonych drogą płciową, profilaktyce AIDS, HIV i antykoncepcji. Chodzi też o uświadomienie, że dojrzałość fizyczna nie zawsze idzie w parze z dojrzałością emocjonalna i społeczną.

Program Platformy Obywatelskiej wspierający edukację zostanie poddany głosowaniu podczas marcowego zebraniu Rady Miejskiej. Zanim zanim jednak to się stanie, radni uchwałę chcą skonsultować ze wszystkimi środowiskami, a następnie przedstawić ją komisji zdrowia. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.