K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szef MON w Siemirowicach

0

Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, pożegnał żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA udających się na Sycylię. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 12 lutego, na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.

Misja Unii Europejskiej została ustanowiona w 2015 roku w celu rozbijania przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. Otrzymała nazwę „Sophia”. W lipcu 2017 roku Rada Unii Europejskiej przedłużyła mandat operacji EUNAVFOR MED SOPHIA do 31 grudnia 2018 roku. W poniedziałek, 12 lutego, na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego udających się na Sycylię w ramach operacji SOPHIA.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podkreślił w swoim wystąpieniu specyficzny charakter działań polskiego kontyngentu. Ma on przeciwdziałać jednemu z największych kryzysów współczesnej Europy, kryzysowi migracyjnemu. Żołnierze kontyngentu będą patrolować morze i przeciwdziałać szmuglerom, przestępcom i tym wszystkim, którzy wykorzystują sytuację i próbują nielegalnie przerzucać na kontynent europejski ludzi pragnących poprawy swojego bytu. Przede wszystkim z Afryki Północnej.

Polski Kontyngent Wojskowy, wystawiony w większości przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej, liczy 100 żołnierzy. W jego skład wchodzą też żołnierze z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 3. Flotylli Okrętów, 6. Ośrodka Radioelektronicznego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 10. Brygady Logistycznej, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Żandarmerii Wojskowej.

To misja, która pokazuje zaangażowanie Polski, solidarność Polski z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, która także i nam przyniesie pozytywne rezultaty, bo zwiększa bezpieczeństwo międzynarodowe, a więc również zwiększa bezpieczeństwo Polski – mówił szef MON. Dodał, że żołnierze spotkają na swojej drodze migrantów ekonomicznych, którzy wydają swoje pieniądze na to, by dostać się do Europy i poprawić swój byt, ale też spotkają się z bezwzględnymi handlarzami ludźmi. Przestępcami, którzy ryzykują życiem migrantów pomnażają swój majątek.

Podstawowym środkiem pełnienia służby przez kontyngent będzie samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, zwany nieoficjalnie „Białą Damą”. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.