K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Schody do ośrodka pomocy

0

Odnowiono klatkę schodową, schody oraz poddasze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. Remont wymagał zachowania szczególnej staranności i spełnienia dodatkowych wymogów, gdyż obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku oddano do użytku wyremontowaną część budynku. Blask odzyskały, między innymi, charakterystyczne drewniane schody. Po przebudowie poddasza obiekt zyskał dużą salę do spotkań i zebrań wraz z zapleczem socjalnym. Do tej pory MOPS nie dysponował takim miejscem.

Remont poddasza był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – zaznacza Elżbieta Michalska, kierownik MOPS w Lęborku. – Udało się nam to dzięki realizacji projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa. Część dofinansowało nam miasto Lębork. Miasto musiało nam sfinansować remont klatki schodowej. Był to warunek uruchomienia poddasza.

Remont wymagał zachowania dodatkowych wymogów, ponieważ obiekt MOPS-u wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na szczycie klatki schodowej zamontowano elektrycznie sterowaną klapę oddymiającą. Elżbieta Michalska jest zadowolona z tego, że placówka zyskała miejsce, w którym można prowadzić szkolenia adresowane do kadry i beneficjentów ośrodka.

Remont kosztował ogółem 260 tysięcy złotych, a przeprowadziła go firma wielobranżowa Petk z Lęborka. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.