K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sięgać po dotacje!

0

Stowarzyszenia i inne organizacje ekonomii społecznej z regionu lęborskiego mają okazję poznać mechanizmy pozwalające sięgać po dotacje do prowadzonych działań. Tematyczne szkolenie przygotował Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.

Stowarzyszenia i organizacje o charakterze obywatelskim podejmują coraz więcej działań ukierunkowanych na rozwój lokalnych społeczności. Nie wszystkie potrafią sobie radzić na trudnym – często także biurokratycznie zagmatwanym – rynku możliwości otrzymania finansowej pomocy. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzony przez słupskie Centrum Inicjatyw Społecznych, przygotował szkolenie adresowane do podmiotów ekonomii społecznej z regionu lęborskiego.

Szkolenie będzie dotyczyło zasad aplikowania o dotacje w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – mówi Marta Wolff z OWES w Lęborku. – Pierwszego marca tego roku Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs w ramach tego programu i przeznaczył na ten cel ponad 57 milionów złotych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną szczegółowe wytyczne dotyczące tego konkursu, kryteria merytoryczne i formalne stosowane przy ocenie konkursowej, szczegóły formularza wniosku o priorytety konkursowe.

Czasu na zgłoszenie pozostało niewiele. Aplikacje przyjmowane będą do 13 marca na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie lęborskiego Urzędu Miejskiego (www.lebork.pl/aktualnosci/bezplatne-szkolenie-fio-2018-zasady-aplikowania-o-dotacje) i przesłać na adres [email protected] Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot części kosztów dojazdu. W razie konieczności zapewniony będzie także koszt opieki nad osobami zależnymi. Szkolenie odbędzie się 14 marca w Lęborku, w biurowcu przy ul. Krzywoustego 1, sala 108, w godz. od 9 do 15. Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 694 242 952. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.