K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wodociągi przyszłości

0

Słupska spółka Wodociągi do końca 2021 roku planuje realizację 50 projektów za ponad 50 milionów złotych. Spółka zainwestuje w odnawialne źródła energii, co dla klientów może oznaczać atrakcyjniejsze taryfy za pobieraną wodę.

Koszt energii zużywanej przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków należy do głównych składników wpływających na ich końcową cenę. Wodociągi od lat stawiają na rozwój efektywności odnawialnych źródeł energii, aby jak najbardziej zredukować wydatki w tym zakresie. Przy oczyszczalni ścieków funkcjonuje już mała biogazownia, a w najbliższym czasie pojawią się kolejne inwestycje, które pozwolą uniezależnić się od zewnętrznych dostaw prądu. Spółka jest jednym z największych konsumentów energii w regionie. Teraz natomiast chce również stać się jej producentem.

Aby skompensować tę energię, powstanie też duża stacja fotowoltaiczna na 250 kW, druga na Pomorzu. Na PARR jest chyba 190 kW, więc prześcigniemy trochę naszych kolegów mówi Andrzej Wójtowicz, prezes zarządu Wodociągi Sp. z o.o. – To będzie już znaczące oddziaływanie i ważne dla nas wszystkich. Inwestycje nasze staramy się realizować z dużym udziałem środków pomocowych, co obniża też presję na ceny wody i inne usługi.

Dla zwykłego mieszkańca Słupska oznacza to korzystniejsze taryfy, gdyż spółka nie będzie musiała przenosić kosztów zużywanej energii na klienta. Przeprowadzone zostaną także przedsięwzięcia mające na celu podniesienie bezpieczeństwa sanitarnego. W uzdatnianiu wody pomogą lampy ultrafioletowe, które będą sterylizować wydobytą wodę przed wpuszczeniem jej w sieć.

Symbolem wdrażania nowoczesnych rozwiązań może być zakupiony przez Wodociągi samochód elektryczny – pierwszy tego rodzaju pojazd w miejskiej flocie. Tym samym rozpoczęty został proces badawczo-wdrożeniowy, aby przekonać się, jakie realne oszczędności można zyskać na elektromobilności. Przy czym sytuacja rozpatrywana będzie w skali nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale i całego miasta.

Elektromobilność jest elementem większego projektu, który nazywa się Słupski Klaster Bioenergetyczny – mówi prezes Wodociągów Słupsk. – Bardzo możliwe, że wnioski z eksploatacji tego samochodu serwisowego będą mogły być przeniesione później na inne spółki komunalne czy podmioty, które są tym zainteresowane.

Ponadto 15 milionów złotych zostanie przeznaczonych na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej. Wodociągi wezmę też udział w procesie uzbrajania działek wystawionych przez miasto na sprzedaż.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.