K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Droższy teatr

0

Miasto prawdopodobnie będzie musiało dopłacić kilka milionów do budowy nowej siedziby teatru w miejscu starej wozowni. Złożone podczas przetargu oferty znacznie przekroczyły przeznaczoną na tę inwestycję pulę środków.

W lutym magistrat ogłosił przetarg na adaptację i rozbudowę budynku wozowni na potrzeby Nowego Teatru w Słupsku. Kwota jaką miasto chciało przeznaczyć na inwestycję wynosiła 10,5 mln złotych. Pieniądze na to zadanie infrastrukturalne pochodzą z dotacji unijnej przyznanej w ramach programu rewitalizacji centrum Słupska. Szybko okazało się jednak, że budowa będzie dużo droższa. Oferty złożone w konkursie przez wykonawców opiewały na sumy o kilka milionów wyższe niż kwota założona przez Urząd Miejski.

Wiceprezydent Marek Biernacki poinformował, że obie oferty niewiele od siebie się różniły i przewyższały kwotą kalkulacyjną o około 3 miliony złotych. Prezydent zastanawia się – przy ewentualnej zgodzie radnych – nad dołożeniem tej sumy i skorzystaniem z usług jednego z oferentów.

Włodarze będą raczej chcieli uniknąć niepotrzebnych opóźnień w realizacji inwestycji i dołożą do tego celu dodatkowe środki. Dla miasta projekt przebudowy wozowni jest bardzo istotny. Obecnie teatr i filharmonia dzielą jeden budynek, co mocno ogranicza działalność artystyczną obu instytucji. Wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka podkreśla, że sala na 300 miejsc potrzebna jest miastu także do innego typu zgromadzeń niż spektakle, na przykład spotkanie i konferencje. Jest za wnioskiem do radnych o zwiększenie wkładu miasta w tę inwestycję.

Zgodnie z planem budowa nowej siedziby Nowego Teatru im. Witkacego powinna zakończyć się w 2019 roku. Oprócz tego modernizacji poddany zostanie dziedziniec filharmonii. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.