K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Batalia o okręgi

1

Grupa wyborców zaskarżyła marcową uchwałę podjętą przez Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska o podziale gminy na okręgi wyborcze. Komisarz wyborczy w Słupsku wydał w tej sprawie postanowienie, o którym dzisiaj, 16 kwietnia, długo i gorąco dyskutowali nowowiejscy radni.

Powrócił temat kontrowersyjnej uchwały dotyczącej podziału gminy Nowa Wieś Lęborska na okręgi wyborcze. Większością głosów „za” 27 marca radni podjęli decyzję o podziale sołectwa Nowa Wieś Lęborska na dwa jednomandatowe okręgi. Zdaniem grupy wyborców z matematycznych wyliczeń wynika, że sołectwu przysługują trzy mandaty. Złożono więc skargę do komisarza wyborczego w Słupsku, który postanowieniem z 9 kwietnia stwierdził, że podział na okręgi wyborcze dokonany przez Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska jest niezgodny z prawem. Z tytułu sprawowanego nadzoru wyborczego komisarz wezwał radę do przeprowadzenia ponownego podziału gminy. Dzisiaj, 16 kwietnia, zwołano sesję nadzwyczajną, do której jednak nie doszło. Odbyło się natomiast robocze spotkanie radnych. Przewodniczący rady kilkakrotnie przekonywał, aby pozostawić marcową uchwałę bez zmian, gdyż została ona skonstruowana w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. W tej sytuacji ruch pozostawałby po stronie komisarza wyborczego, o ile radni podpisaliby się pod taką decyzją.

Stanowisko to wywołało oburzenie części radych, którzy apelowali przede wszystkim o przestrzeganie prawa.

Uchwała do nas wraca. Zmienia się kodeks wyborczy, zmienia się prawo. To ostatni dzwonek, aby te okręgi powstały z jak najmniejszą szkodą dla nas, bo od 2019 roku nikt nas się nawet o nic nie zapyta. Podjęte zostaną odgórnie uchwały i wszystkie okręgi będzie budować komisarz – w prawo, w lewo i nic nie będziemy już mogli zrobić, nie będzie możliwości poprawienia tej sytuacji, przysłuchania się temu, co ludzie mówią, czego chcą, i co mówi prawo, czyli trzy mandaty dla Nowej Wsi, zgodnie z normą przedstawicielstwa. Stąd mój wniosek: usiądźmy i zamknijmy dzisiaj ten temat – apelowała Renata Palczewska, radna gminy Nowa Wieś Lęborska.

W reakcji na to stanowisko przewodniczący rady gminy podnosił, że w opinii wielu mieszkańców gminy sołectwo Nowa Wieś Lęborska nie ma tak dużego wsparcia okolicznych sołectw, aby dysponować aż trzema mandatami. Przestrzegał też, że decyzja, która mogłaby zadowolić przedstawicieli Nowej Wsi, niekoniecznie spodoba się innym członkom rady gminy. Głos w tej sprawie ponownie zabrała radna Renata Palczewska, przypominając, że przede wszystkim samorząd zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a to jasno wyłożył komisarz wyborczy.

Ostatecznie po długiej dyskusji nie podjęto w tej sprawie dalszych działań i bez zmian pozostawiono uchwałę o podziale gminy na okręgi wyborcze.

Od redakcji: O genezie sporu radnych w kwestii podziału gminy na okręgi wyborcze w materiale z dnia 29 marca 2018 roku pt. „Okręgi do weryfikacji”.

(opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz

  1. Kim jest ten pajac? Prawo jest prawem i postanowienie że Słupska A ten głupek czego broni, komu w kieszeni siedzi?