K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rajcy przeciwni uchwale

0

Radni Platformy Obywatelskiej są przeciwni prezydenckiej uchwale wprowadzającej ograniczenia w handlu alkoholem. Sternicy Słupska chcą zakazać sprzedaży trunków od godziny 23 do 6 rano.

Radni uważają, że uchwała, zanim zostanie wprowadzona pod obrady, powinna być poddana konsultacjom. Członkowie PO zarzucają prezydentowi, że nie przedyskutował wcześniej swojego pomysłu ani z rajcami, ani ze słupszczanami.

Uważamy, że jest to regulowanie, jak mieszkańcy naszego miasta mają żyć, a tak naprawdę to oni powinni wypowiedzieć się w tym zakresie – mówił podczas konferencji prasowej PO radny Paweł Szewczyk. – Dziwi również fakt, że o ile prezydent Robert Biedroń wykorzystywał wcześniej instrument konsultacji społecznych, a niekiedy nawet konsultacje te przeprowadzał w drobnych kwestiach, np. – żartują niektórzy – w sprawie koloru, na jaki mają być pomalowane ławki w mieście, to teraz coraz rzadziej korzysta z tego instrumentu i nie chce konsultować tego istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta projektu uchwały.

Radni nie chcą, aby mieszkańcom miasta z góry narzucano, jak mają spędzać wolny czas. Włodarze zasłaniają się, że do zmian zobowiązuje ich ustawa przyjęta przez Sejm. Rajcy wyjaśniają, że nowe prawo obliguje samorządy jedynie do ustalenia limitu punktów sprzedaży alkoholu, przy czym – podkreśla przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku – limit ten nie musi być mniejszy niż dotychczas.

Rada może ustalić godziny ograniczenia i wcale nie musi tego zrobić, w związku z tym jesteśmy przeciwni ograniczaniu czasu, w którym sprzedaje się alkohol, ponieważ godzi to w typowe elementy związane z prawami człowieka, z ograniczeniem jego swobód – przekonuje Beata Chrzanowska z PO.

Radnych dziwi również tempo, z jakim ustawa została przygotowana przez kierownictwo ratusza. Dlatego też chcą wycofać projekt z obrad środowej sesji rady miejskiej i skierować dokument do dalszych konsultacji.

Prezydencki projekt uchwały wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu w detalu na stacjach benzynowych i w sklepach od godziny 23 do 6. W tym czasie trunki można byłoby nabyć jedynie w lokalach gastronomicznych. Jak tłumaczą sternicy miasta, celem uchwały jest podniesienie komfortu mieszkańców żyjących w centrum Słupska.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.