K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Poradnia Medycyny Pracy

0

W lęborskim szpitalu otwarto dzisiaj (26 kwietnia) pomieszczenia z przeznaczeniem na poradnię medycyny pracy. Natomiast w trakcie okazjonalnej konferencji przedstawiono plany dotyczące doposażenia w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku.

Zaproszeni goście oraz personel medyczny szpitala w Lęborku uczestniczyli w uroczystej konferencji poświęconej prezentacji najbliższych działań inwestycyjnych. W ramach dofinansowanego z funduszy europejskich projektu możliwe będzie doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Jest to projekt o wartości przekraczającej milion osiemset tysięcy – mówi Lidia Kodłubańska, dyrektor SPS ZOZ w Lęborku. – Z tego ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Udział własny pokrył szpital. Zakupiliśmy wysokiej jakości aparaty USG i znieczulania – każdy z nich to 360 tysięcy – wymienimy lampę do tomografii komputerowej za blisko 300 tysięcy. To są wydatki, na które budżetu naszego szpitala samodzielnie nie byłoby stać.

Oprócz specjalistycznej aparatury medycznej placówka wzbogaci się również o karetkę. Lidia Kodłubańska podkreśla, że ten zakup możliwy był dzięki pomocy starostwa i miasta. Posiadanie jej było bardzo ważne ze względu na obsługiwanie w tym sezonie Łeby przez dodatkowy zespół wyjazdowy.

Uroczyste spotkanie było też okazją do otwarcia szpitalnych pomieszczeń, przeznaczonych na potrzeby poradni medycyny pracy. Dyrektor Lidia Kodłubańska zaznacza, że jest to wyjście naprzeciw potrzeb zgłaszanych przez pracodawców Lęborka i okolic. Szpital ma już ponad 700 umów z zakładami pracy, szkołami i instytucjami, więc zaszła konieczność tworzenia godziwych warunków przyjmowania przez lekarzy pracowników tych firm. Stąd adaptacja pomieszczeń na ten rodzaj działań profilaktycznych. Starosta Teresa Ossowska-Szara dodała, że szpital spełnił także prośbę starostwa, ponieważ brak na rynku medycznym tej usługi stał się poważnym problemem.

Do Poradni Medycyny Pracy SPS ZOZ w Lęborku można wejść od tylnej strony budynku (pomieszczenia przy szpitalnym bufecie). Będzie w niej przyjmowało czterech lekarzy specjalistów medycyny pracy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.