K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowości do bibliotek

0

Powiat lęborski otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoły ponadgimnazjalne będą miały możliwość zakupu nowości wydawniczych do swoich bibliotek.

Również w tym roku powiatowi lęborskiemu jako organowi prowadzącemu szkoły ponadgimnazjalne udzielono dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Po raz kolejny przystąpiliśmy do Narodowego programu rozwoju czytelnictwa – mówi Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. W poprzednim roku dostaliśmy dotację przeznaczona na doposażenie bibliotek szkolnych o książki, które nie są podręcznikami. To były trzy placówki, a w tym roku kolejne dwie, czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych.

Wielkość przyznanych środków szkołom na zakup książek uzależniona była od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Teresa Ossowska-Szara dodaje, że w sytuacji ograniczania wydatków na zakup książek ten program jest okazją, by doposażyć biblioteki. Podmiot prowadzący placówki deklaruje 20-procentowy wkład. Ogólniak dostał prawie 12 tysięcy, a Mechanik około 8 tysięcy złotych. Starosta ma nadzieję, że usatysfakcjonuje to społeczności szkolne.

Projekt służy promocji oraz wsparciu czytelnictwa dzieci i młodzieży. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.