K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Święto batalionu

0

W 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża odbyły się uroczystości związane ze Świętem Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. W obchodach uczestniczyli również samorządowcy z regionu słupskiego.

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie nie ma jeszcze swojej stałej siedziby i z tego powodu gościnnie stacjonuje na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Dlatego też właśnie w słupskiej jednostce wojskowej odbyły się główne uroczystości związane ze świętem, które wypada 30 czerwca. W obchodach oczywiście udział wzięło amerykańskie dowództwo tarczy antyrakietowej oraz lokalni samorządowcy, którym podziękowano za dotychczasową współpracę.

Bardzo ważnym elementem służby w batalionie jest współpraca ze społecznością lokalną, przede wszystkim z gminą Słupsk, słupskim starostwem powiatowym oraz władzami miasta Słupska – mówił podczas uroczystości płk Piotr Lewandowski, dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. Wierzę, że szereg przedsięwzięć, które już razem zrealizowaliśmy, pokazuje, że wzajemna współpraca to źródło naszych wspólnych sukcesów. Natomiast realizacja porozumień z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie i Zespołem Szkół Logistycznych i Mechanicznych w Słupsku jest wyraźnym dowodem ogromnego zaangażowania żołnierzy z Redzikowa w proces kształcenia naszej młodzieży w duchu patriotyzmu i świadomego obywatelstwa.

Jednak przede wszystkim wyróżniono samych żołnierzy, którym wręczono medale za wkład i pracę wniesioną w funkcjonowanie batalionu w Redzikowie. Przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Witold Bartoszek podkreślił, że zaangażowanie żołnierzy w życie lokalnej społeczności to nic innego jak wykonywanie codziennego zadania bojowego w celu ochrony bezpieczeństwa państwa poprzez budowę bazy – najważniejszego, strategicznego elementu tego systemu.

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie powstał w 2015 roku. Jego głównym celem jest realizacja zadań obronno-ochronnych na rzecz tzw. amerykańskiej tarczy antyrakietowej. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.