K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jakość życia in plus

0

Już wkrótce słupskie centrum w okolicy ulicy Długiej zmieni swój wizerunek. W ramach rewitalizacji starej substancji miasta powstaną nowe bloki mieszkalne i zmodernizowana infrastruktura drogowa.

Tym razem cotygodniowa konferencja prasowa władz miejskich odbyła się w kompleksie zabudowań Słupska związanych geograficznie i symbolicznie z ulicą Długą. Ta symbolika przywodzi na myśl zdegradowaną substancję mieszkaniową i drogową całego kwartału miasta, wygrodzonego z centrum ulicami Ogrodową, Sygietyńskiego, Polną, Świętopełka, Płowiecką, do granicy z Jaracza. Tymczasem bliska odległość od samego ratusza i ścisłego centrum Słupska nadaje tej przestrzeni szczególne walory – ośrodka miasta, który powinien być miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Aktualnie rozpoczynają się prace związane z gruntowną modernizacją tego obszaru. Umowa na wykonanie robót, które prowadzi firma Krężel, opiewa na 8 milionów złotych.

Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni dróg, powstanie nowych chodników, co jest dla nas bardzo ważne, będzie budowana nowa kanalizacja deszczowa, wprowadzone zostanie energooszczędne oświetlenie na wszystkich tych ulicach, ale także pojawi się w tym miejscu mała architektura i zieleń – to wszystko, co jest ważne, a czego brakowało szczególnie w tej części miasta – mówi Robert Biedroń, prezydent Słupska.

W ramach rewitalizacji w kwartale tym zostanie wymieniona sieć wodno-kanalizacyjna i – co najważniejsze – przebudowana zostanie cała sieć ciepłownicza. To diametralnie zmieni sytuację mieszkańców.

W tej części miasta mieszkańcy borykali się z problemem palenia w piecach, korzystania z węgla, co było bardzo uciążliwe zwłaszcza dla tych, którzy z racji wieku czy warunków lokalowych nie byli w stanie tych pieców obsługiwać na bieżąco – mówi prezydent. – To wszystko teraz się zmieni. To rewolucja w tej części miasta. Jestem bardzo dumny i cieszę się, że po tylu latach ten kwartał odzyska w końcu swój blask, a mieszkańcy będą żyli tutaj godnie.

O wszystkich zmianach w rejonie ulicy Długiej oraz aktualnym stanie prowadzonych robót informować będzie na swojej stronie internetowej Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Podłączenia ciepłownicze w większości wypadków doprowadzane będą pod same budynki, rzadziej lokalizowane wewnątrz, ponieważ potrzeba osobnych umów na dostarczanie tych usług. W drugim etapie sieć zostanie podpięta do poszczególnych domostw.

Do każdego mieszkania zostanie doprowadzona sieć – podkreśla wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Dostaliśmy na to pieniądze z budżetu miasta, będziemy także wnioskowali o możliwe dofinansowanie. Tak więc do każdego budynku zostanie podłączona sieć ciepłownicza, a następnie rozprowadzona po mieszkaniach.

Całość robót związanych z modernizacją ulic oraz budową sieci ciepłowniczej mają zakończyć się maksymalnie 31 października 2019 roku. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.