K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jubileusz 37-lecia ZŻWP

0

Z okazji 37. rocznicy powołania do życia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sali Teatru Rondo w Słupsku odbyło się uroczyste spotkanie zarządu rejonowego i przedstawicieli dwunastu kół z dawnego województwa słupskiego.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim zrzeszającym żołnierzy rezerwy, emerytów i rencistów wojskowych. Zarząd rejonowy w Słupsku liczy ponad 700 członków w 12 kołach: cztery koła w Słupsku, dwa w Lęborku i po jednym w Ustce, Cewicach, Redzikowie, Człuchowie, Czarnem i Debrznie. Przez 37 lat związek na trwałe wrósł w środowisko grodu nad Słupią kultywując tradycje patriotyczno-wojskowe poprzez spotkania z młodzieżą czy uczestnictwo ze sztandarem w uroczystościach państwowych. Jak zaznaczył prezes zarządu wojewódzkiego ppłk w st. spocz. Romuald Detmer, nie były to łatwe lata dla związku.

Jak to w życiu! Było ciężko, wesoło, radośnie, ale i smutno – mówi Romuald Detmer. – Pierwsze lata były bardzo owocne. Było duże skupisko naszych kolegów, starszych ode mnie i bardzo aktywnie uczestniczących w pracy związku. Potem przyszły pewne zmiany i potraktowano nas trochę po macoszemu. Zrobiono z nas trzeci sort, ale na dzień dzisiejszy mamy się dobrze. Wszystkie tortury przeżyliśmy i dziś jesteśmy drugą organizacją w naszym kraju pod względem liczebności i pierwszą pod względem działalności statutowej na rzecz związku i naszego środowiska.

Uroczyste obchody 37. rocznicy powstania Związku w Słupsku swoją obecnością zaszczycili prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych inspektor Zdzisław Czarnecki oraz sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pułkownik Henryk Budzyński. Przybyli również członkowie związku z rodzinami oraz delegacje kół z poszczególnych garnizonów terenowych. Siły Zbrojne reprezentował szef wydziału wychowawczego 7. Brygady Obrony Wybrzeża mjr Tomasz Milczarek. Były też delegacje zaprzyjaźnionych związków i organizacji cywilnych oraz władz samorządowych.

Po prezentacji poświęconej 37. rocznicy powstania związku, jaką przedstawił wiceprezes zarządu rejonowego w Słupsku pułkownik Jan Karaś, przyszedł czas na wyróżnienia. Z okazji jubileuszu zarząd główny uhonorował 25 najbardziej aktywnych członków odznaczeniami związkowymi. Między innymi Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP, brązowymi, srebrnymi i złotymi Krzyżami Za Zasługi dla ZŻWP oraz Złotymi Krzyżami dla ZŻWP z Gwiazdą. Odznaczenia wręczali insp. Zdzisław Czarnecki i płk Henryk Budzyński oraz prezes zarządu rejonowego ppłk Romuald Detmer. Nie zapomniano o dostojnych jubilatach, którym w tym roku przypadają okrągłe rocznice urodzin 80, 85, 90 i 95 lat.

Uroczystości jubileuszowe Związku były okazją do dyskusji, w której zwrócono uwagę na coraz większe ograniczenia wolności obywatelskich, padło wiele gorzkich słów pod adresem władz naczelnych resortu obrony narodowej, który nie pozwala na prowadzenie działalności w takiej formie i w takim zakresie, jakiego oczekują członkowie.

Macierewicz, minister, zrobił bardzo wiele zła – uważa Romuald Detmer. – Współpraca między związkiem a jednostkami wojskowymi była wyśmienita. Organizowaliśmy wiele przedsięwzięć patriotyczno-obronnych, kulturalnych, rozrywkowych, spotkań środowiskowych, integracyjnych… No, niestety, Macierewicz zrobił swoje. Wykopał wielki rów między jednostkami wojskowymi a nami. Obecnie pan Błaszczak tonuje te nastroje. Ostatnio zarząd główny związku otrzymał odpowiedź na swoje pisma i poprawa relacji między związkiem a ministerstwem jest możliwa.

Dewizą związku, mimo wielu trudności i poniżania, było i jest hasło „Zawsze wierni Ojczyźnie”, dlatego z godnością i honorem związek patrzeć będzie w przyszłość i wspominać chlubną przeszłość. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.