K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Na straży bezpieczeństwa

0

W Słupsku spotkali się przedstawiciele straży gminnych i miejskich z całego województwa pomorskiego, aby przygotować akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Od kilku lat są to cykliczne działania służb porządkowych.

Bezpieczna droga do szkoły” to akcja profilaktyczna, mająca uczulić kierowców na bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim chodzi o uczniów, którzy często do szkół dojeżdżają rowerami lub docierają do nich pieszo. Pierwsze kontrole mają ruszyć już za miesiąc.

Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku, informuje, że zapowiadane w ramach akcji działania podjęte zostaną przez strażników 20 sierpnia. Wtedy kontrolować będą infrastrukturę drogową na terenach przyszkolnych. Natomiast od 3 września funkcjonariusze wejdą do szkół z prelekcjami, edukując w zakresie właściwego zachowania się i bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg.

Podczas kontroli patrole straży będą zwracać uwagę na wszystkie elementy wpływające na bezpieczeństwo dzieci w drodze na lekcje. Sprawdzone zostanie oznakowanie przy przejściach dla pieszych oraz malowanie pasów i pozostałych zabezpieczeń. Następnie wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu infrastruktury będą zgłaszane do zarządcy, od którego wymagana będzie poprawa ich stanu. Na koniec funkcjonariusze przystąpią do zapowiadanej już wcześniej części edukacyjnej.

Wojciech Siółkowski, uczestniczący w spotkaniu ze słupskimi strażnikami rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdańsku, podkreśla, że działania w szkole mają na celu przede wszystkim przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach obowiązujących w ruchu drogowym oraz uczenie, jak należy zachować się na ulicy. Warto jednak zdaniem przedstawiciela Gdańska poszerzać zakres tematyki tych prelekcji np. o bezpieczeństwo w kontakcie z agresywnym zwierzęciem lub inne zagadnienia, istotne ze względu na specyfikę danego terenu. Rzecznik SM wskazuje też na dodatkowy kontekst spotkań w szkołach.

W pierwszych dniach września trzeba też trochę dyscyplinować rodziców, którzy przywożą swoje dzieci na lekcje. Bo to jest tak: bardzo mi zależy na bezpieczeństwie mojego dziecka i chciałbym czy chciałabym podwieźć je jak najbliżej drzwi szkoły, a z drugiej strony nie zwracam uwagi na to, że tym samym powoduję zagrożenie dla innych dzieci. To także jest nasze zadanie, nasza rola. Czasami wystarczy zwrócić uwagę kierowcom, pouczyć, ale bywają sytuacje, że mandat jest nieunikniony – mówi Wojciech Siółkowski.

Tegoroczna edycja akcji będzie już trzecią z kolei. Spotkanie przedstawicieli straży było także okazją do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem tych służb. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.