K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Unikalna kolekcja

0

Słupskie Muzeum Pomorza Środkowego wzbogaciło się o unikatowy zbiór. Zakupiona została kolekcja specjalistycznych sztućców, z których najstarsze datowane są na XVII wiek, a najmłodsze pochodzą z XXI wieku.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku stało się posiadaczem największej w Polsce – a niewykluczone, że jednej z większych w Europie – kolekcji akcesoriów stołowych. Dotychczasowy jej właściciel – Władysław Piotrowicz z rodziną – kilka lat temu zaproponował placówce, aby ta dokonała zabezpieczenia i opracowania merytorycznego liczącego niemal tysiąc obiektów zbioru. Efektem kilkuletniej pracy muzealników była znakomita wystawa.

Była ona ogromnym sukcesem – mówi kurator wystawy Anna Sujecka – bardzo się podobała, była bardzo dobrze przyjęta. Dzięki tej wystawie odkryliśmy, jak dużą potrzebą, nie tylko w skali regionu, ale i Polski, jest konfrontowanie się z kulturą, chociażby kulturą stołu, tradycją jedzenia, używania sztućców.

Po zakończeniu wystawy pojawił się pomysł, aby ubiegać się o środki finansowe na zakup kolekcji. Dzięki bardzo dobrze opracowanemu wnioskowi i doskonałym opiniom rzeczoznawców udało się pozyskać potrzebne kwoty. W zakupie partycypowały samorządy województwa pomorskiego oraz miasta Słupska.

Opracowując kolekcję, przygotowując ją do ekspozycji, mieliśmy wewnętrzne przekonanie, że ta kolekcja stanowi wielką wartość nie tylko materialną, ale także w sensie kulturowym. Ale dopiero w momencie kiedy przeczytaliśmy opinie rzeczoznawców – profesora Jacka Kriegseisena i pani Paprockiej-Gajek z muzeum w Wilanowie – to wtedy dopiero otworzyły nam się oczy. Okazało się, że spora część tych obiektów w ogóle nie jest notowana w zbiorach publicznych w Polsce. W polskich muzeach nie ma sztućców, które pokazywałyby, w jaki sposób podawano, serwowano potrawy – mówi Anna Sujecka.

Jeśli już trafić można na takie zabytki jak sztućce, to muzea, które mają je w swoim posiadaniu, skupiają się na pokazaniu ich poprzez pryzmat wytwórni. Tak jest np. w placówce w Wilanowie, które kolekcjonuje srebra i platery warszawskie. Inne z kolei kładą nacisk na najstarsze w Polsce wyroby stołowe – w wypadku sztućców pochodzące z XVI, XVII i XVIII wieku. Muzeum w Słupsku pokazuje natomiast spory procent galanterii stołowej w ogóle.

Co ważne, kolekcja ma sporą perspektywę na dalszy rozwój. Obiektami do uzupełnienia zbioru są np. sztućce amerykańskie, przede wszystkim te dokumentujące kulturę podawania ziemniaków – w inny sposób gotowanych, jeszcze inaczej pieczonych czy smażonych. Obecnie, zgodnie z wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, placówka muzealna prezentuje jedynie około 150 sztuk, ale w najbliższym czasie planowana jest ekspozycja stała poświęcona sztućcom i kulturze stołowej. Swoje miejsce znajdą w niej nie tylko obiekty ze zbioru Władysława Piotrowicza czy z kolekcji rodziny Kaiserów, przekazane muzeum w latach 80. ubiegłego wieku, ale także znajdujące się w zasobach muzealnych stołowe zabytki cynowe z XVII i XVIII wieku. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.