K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wylotówki z korkami

0

Po korkach na ulicy Kaszubskiej przyszedł czas na utrudnienia ruchu na wylotówce do Dębnicy Kaszubskiej. Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte i Łady-Cybulskiego.

Koniec remontu ulicy Kaszubskiej zbiegł się z zapowiedzią rozpoczęcia kolejnych prac modernizacyjnych na słupskich ulicach. Wiązać się one będą z dokończeniem budowy ulicy Łady-Cybulskiego oraz przebudową skrzyżowania tej ulicy z Bohaterów Westerplatte. Ta druga część robót drogowych może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu, i to trwające dłużej, niż to miało miejsce w wypadku wylotówki do Siemianic.

Prace już trwają – mówi dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław Borecki. – Wykonujemy już część chodników, które będą prowadziły do budowanych tam zatok autobusowych. W środę planujemy zamknąć Łady-Cybulskiego. Mieszkańcy będą więc musieli zrezygnować w tym miejscu z wyjazdu na ulicę Westerplette. Jest też duże prawdopodobieństwo, że na dniach po części będziemy zamykali Westerplette, więc mogą być ograniczenia w ruchu, duże korki, co ważne także dla osób mieszkających poza miastem. Prosimy zwracać uwagę na stronę ZIM-u, informować będziemy z wyprzedzeniem o mających wystąpić utrudnieniach, kiedy Westerplatte będzie zamykana, kiedy ograniczymy na niej ruch. Całkowicie wyłączyć jej nie możemy.

Część ulicy Łady-Cybulskiego udało się zbudować w trakcie remontu ulic Szafranka i Aluchny-Emelianow, a pozostały odcinek zmodernizowany będzie w ramach przebudowy skrzyżowania z Bohaterów Westerplatte.

Utrudnienia będą także dotyczyć mieszkańców Głobina, Dębnicy Kaszubskiej i innych okolicznych miejscowościach, dlatego zachęcamy, aby jadąc w stronę Westerplatte, korzystać z obwodnicy i wjeżdżać do Słupska od strony Redzikowa. Mówimy o godzinach szczytu, mając na uwadze to, co dzieje się na Westerplatte pomiędzy godzinami 8 i 9, a potem 15 i 16 – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska.

Ta inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie Słupska i poprawić jego skomunikowanie z centrum miasta. Jednak tak, jak remont Kaszubskiej nie poprawił skomunikowania Siemianic z miastem, tak na pewno nie poprawi skomunikowania miasta z Głobinem czy Dębnicą Kaszubską budowa tego ronda. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.