K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wynagrodzenie i komisje

0

Podczas piątkowej sesji (30 listopada) podjęto uchwałę w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza miasta. Ustalono też rodzaje oraz składy komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku VIII kadencji w latach 2018-2023.

Podczas drugiej sesji ósmej kadencji Rady Miejskiej w Lęborku konieczne było ustalenie wysokości uposażenia burmistrza miasta. Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: funkcyjne, specjalne oraz dodatek za wieloletnią pracę. W sumie będzie ona wynosiła miesięcznie 10. 620 złotych (brutto).

Kolejną istotną sprawą było ustalenie rodzajów oraz składów komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku, które będą funkcjonowały w latach 2018-2023.

Tak więc, komisja rewizyjna będzie składała się z czterech osób: Łukasza Kuriaty, Łucjana Łagi, Tomasza Sopyłły oraz Krzysztofa Świątczaka. Natomiast w komisji gospodarki miejskiej będzie pracowało najwięcej radnych, bo aż dziewięcioro: Małgorzata Biela, Małgorzata Bresler, Włodzimierz Klata, Łucjan Łaga, Halina Łukian, Artur Obolewski, Bożena Pobłocka, Zbigniew Rudyk oraz Jarosław Walaszkowski.

Nowa kadencja to również konieczność powołania komisji skarg, wniosków i petycji. W jej skład wchodzi pięć osób: Małgorzata Biela, Marcin Grudziński, Włodzimierz Klata, Bogdan Libich oraz Bogdan Oszmian.

Oprócz tych trzech stałych komisji lęborskiej Rady Miejskiej powołano również komisję budżetową (6 osób), komisję polityki społecznej (7 osób) oraz komisję strategii i rozwoju (6 osób).

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.