K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budżetowe pomysły słupszczan

0

Zakończył się nabór wniosków do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W sumie złożono 56 wniosków na zadania infrastrukturalne, szkolne i inicjatywy społeczne.

Najnowsza odsłona budżetu obywatelskiego wystartuje w tym roku w nieco zmienionej formie. Przede wszystkim władze miasta zwiększyły pulę dostępnych środków, z których będą finansowane wybrane pomysły słupszczan; w porównaniu do poprzednich edycji prawie o milion złotych. Dla większej równowagi podziału oddawanych przez mieszkańców głosów pojawiła się także nowa kategoria zadań, dedykowanych wyłącznie szkołom.

Ponieważ były głosy krytyczne, że szkoły, które mają naturalną stałą, dużą liczbę głosujących, przegłosowują zadania, które służą bardziej danej szkole niż społeczności – mówi prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – W związku z tym komisja postanowiła, że będziemy wydzielali te zadania i kwotę, która może służyć przede wszystkim szkołom. Tych zadań jest siedem.

Również siedem wniosków złożono w kategorii miejskich zadań infrastrukturalnych. W kategorii infrastruktury lokalnej wpłynęło 16 zadań, a najwięcej pomysłów do realizacji mieszkańcy zgłosili odnośnie do inicjatyw lokalnych – aż 26. Teraz przez najbliższe miesiące urzędnicy z magistratu będą oceniać i analizował wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym.

W ocenie merytorycznej bardzo istotna jest realność wykonania zgłoszonego pomysłu albo też adekwatność kosztów zaproponowanych w tym pomyśle, bo może się okazać, że jest pomysł, aby zbudować kosmodrom, ale zaplanowane pieniądze są symboliczne – mówi prezydent Słupska. – W związku z tym musimy rzeczywiście przeanalizować realność wykonania tych zadań i możliwość sfinansowania, ponadto zgodność – co jest bardzo istotne – tego, czy zadanie mieści się w planach zagospodarowania przestrzennego, czy możemy daną inwestycję zrealizować w danym miejscu, bo może się okazać, że jednak nie. I ostatecznie może się też zdarzyć, że będziemy prosili wnioskodawcę o zmianę zakresu takiego zadania, bo bywają sytuacje, kiedy wnioskodawcy zgłaszają wykonanie dużego inwestycyjnego zadania, ale kwota jest absolutnie nieadekwatna. I wtedy proponujemy albo podzielenie go na kilka etapów, albo jednak zweryfikowanie zakresu tych zadań.

Na wnioski, które przeszły ocenę formą, słupszczanie będą mogli głosować we wrześniu. Głosowanie przeprowadzone po wakacjach ma dać władzom czas na wpisanie wybranych przez mieszkańców zadań do przyszłorocznego budżetu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.