K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ustczanie z inicjatywą

0

Mieszkańcy Ustki Adam i Anita Puda zainicjowali projekt #BezpiecznaUstka. Ma on na celu edukację oraz uświadamianie obywateli jak ważne jest bezpieczne zachowanie się nad wodą.

O rozważnym zachowaniu się nad wodą mówi się przy okazji każdego sezonu letniego. Nieszczęśliwe zdarzenia inspirują do organizowania akcji związanych z bezpieczeństwem. Z pewnością pomagają one w uświadamianiu ludziom zagrożeń, jakie powoduje brak odpowiedzialności, lecz tragicznych w skutkach incydentów nadal nie brakuje. Ludzie często bagatelizują chociażby czerwoną flagę wywieszaną na kąpieliskach.

W październiku ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Ustce odbyło się zebranie, na którym posumowano poprzedni sezon. Jak zawsze była na nim poruszona kwestia liczby wypadków mających miejsce nad wodą. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Adam Puda wraz z małżonką Anitą. Słysząc o wciąż rosnącej liczbie tragicznych zdarzeń, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zainicjowali projekt #BezpiecznaUstka.

Chcieliśmy coś zrobić oddolnie jako mieszkańcy, społecznie – mówi Adam Puda, mieszkaniec Ustki. – I tak powstała ta inicjatywa społeczna Bezpieczna Ustka, do której zaprosiliśmy ustecki OSiR. Spotkaliśmy się tam z doskonałym odbiorem, co bardzo istotne, i dzięki temu ta akcja nabiera rozpędu i dzięki temu dzisiaj rozmawiamy. Chcemy edukować, ale zdajemy sobie sprawę, że normalny przekaz, stosowany od lat nie działa, bo ludzie za nic maja czarne punkty – na drodze czy w wodzie. Dlatego ta akcja będzie trochę inna, biorąc pod uwagę, że odbiorca się zmienia, turysta się zmienia. Będzie bardziej szokowo, dosadnie. Chcemy pokazać ludziom wejścia na przysłowiowe pięć sekund przed tragedią: mogłoby być inaczej, gdybyś zachował się inaczej.

Dodatkowo jesienią tego roku planowana jest akcja w usteckich szkołach, by w sposób odpowiedni dla młodego człowieka uczyć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia lub wtedy, gdy dorośli zawodzą.

Jak wiemy, we wszystkich szkołach w całej Polsce są organizowane dni sportu. My chcemy, aby miały one podtekst bezpieczeństwa, czyli jeśli był bieg, to teraz też pobiegniesz, ale na koniec udzielisz komuś pomocy; nauczysz się tego, będą to koordynować ratownicy, będzie szereg osób, które bardzo profesjonalnie się tym zajmują. Chcę też podkreślić tu udział największego w Polsce portalu ratowników medycznych. Łączy nas wspólna pasja, wspierają nas merytorycznie. Myślę, że w szkołach zrobimy akcję, która naprawdę przyniesie efekt wśród najmłodszych. Nauczą się oni, jak reagować, jak wykonać resuscytację, która jest pierwszym podejściem do poszkodowanych, ale też reagować na niepotrzebne zachowania osób dorosłych – mówi Adam Puda.

Organizatorom projektu zależy na tym, by o akcji było jak najgłośniej. Dlatego pozyskują coraz to nowych partnerów, takich jak wymieniony już OSiR czy obiekty świadczące usługi wypoczynkowe. Zapowiedzieli już, że w przyszłym roku liczba ta znacznie się powiększy. Założyli też fanpage na Facebooku pod nazwą Bezpieczna Ustka, na którym publikują zdjęcia i wszelkie informacje odnośnie do akcji. Zachęcamy do śledzenia i wspierania działań tej pary. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.