K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szkolny przewodnik

0

Wczoraj rozpoczął się nowy rok szkolny. Z tej okazji przygotowaliśmy kalendarz z dniami wolnymi, przerwami świątecznymi i feriami oraz terminami egzaminów: ósmoklasisty i maturalnych w 2020 roku.

Wczoraj rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla wszystkich uczniów oznacza to jedno – koniec beztroskich dni i powrót do obowiązków i nauki. Dla większości nie jest to radosna okoliczność, ale są też tacy, którym ona nie sprawia problemu. Z myślą o jednych i drugich przygotowaliśmy kalendarz rozpoczętego roku oświatowego 2019/2020 z dniami wolnymi, przerwami świątecznymi, feriami oraz terminami egzaminów ósmoklasisty i maturalnych w roku przyszłym. Na pierwsze dni wolne od nauki uczniowie będą musieli czekać do listopada. W tym miesiącu zdarzą się dwa długie weekendy spowodowane świętami. Wszystkich Świętych wypada w piątek, 1 listopada, a Święto Niepodległości w poniedziałek, 11 listopada. Kolejnym czasem wolnym od zajęć dydaktycznych będzie zimowa przerwa świąteczna, która potrwa od 23 do 31 grudnia. Tuż po Nowym Roku uczniowie wrócą do szkoły na dwa dni: 2 i 3 stycznia 2020 i czekać na nich będzie kolejny już dłuższy weekend związany ze świętem Trzech Króli, które wypada w poniedziałek, 6 stycznia. Na ferie brać szkolna nie będzie musiała długo czekać, bo zaledwie cztery dni. Zaczną się one 13 stycznia i potrwają do 26 stycznia przyszłego roku. Następną przerwą w nauce będzie wiosenna przerwa świąteczna. Zacznie się 9 kwietnia, a skończy 14 kwietnia 2020. Do szkoły uczniowie wrócą zatem w środę, 15 kwietnia. Później na dni wolne liczyć można w maju. Otworzy je Święto Pracy, wypadające w piątek, a zakończy Święto Konstytucji, 3 maja w niedzielę.

Zaraz po majówce odbędą się matury. Ich część pisemna w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek 4 maja 2020 roku, a zakończy 21 maja. Natomiast część ustna potrwa od 7 do 22 maja. Dla uczniów najwyższych klas szkół ponadpodstawowych będzie to oznaczało zakończenie roku szkolnego. We wcześniejszym niż matury terminie odbywać się będą jeszcze egzaminy ósmoklasisty, a dokładnie od 15 do 17 kwietnia 2020 roku.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych nastąpi 24 kwietnia natomiast dla reszty będzie to 26 czerwca 2020 roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.