K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Brudny problem

0

W Bolesławicach tuż obok ulicy Leśnej powstaje duże osiedle budowane przez kilku deweloperów. Wraz z postępem prac budowlanych narasta problem zanieczyszczeń, które pozostawiają po sobie ciężkie maszyny wyjeżdżające z placu budowy.

Bolesławice koło Słupska rozrastają się. Widać to gołym okiem, zwłaszcza jeśli zwrócić uwagę na mnogość prac budowlanych w tym sołectwie. Idealnym przykładem jest ulica Leśna, a dokładnie jej okolice. Początkowo budowali się tam tylko indywidualni inwestorzy, jednak z czasem terenem zajęli się lokalni deweloperzy. Teraz zobaczyć tam można dużą, niemal w całości zrealizowaną budowę domków dla ponad 80 rodzin. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie problemy, które swoją niedbałością stwarzają mieszkańcom działający tam inwestorzy.

Wylot z placu budowy znajduje się idealnie naprzeciwko wolnostojącego domu rodzinnego. Zamieszkuje go małżeństwo, które niemal od początku podjętych tam prac boryka się z problemem nadmiernej ilości brudu, pozostawianego przez ciężkie sprzęty wyjeżdżające z terenu budowy. Masy błota na zmianę z unoszącym się w powietrzu pyłem to jedyne, co przed swoim domem od blisko roku widzą mieszkańcy tego budynku. Przez niemal całe lato nie mogli otworzyć okien, bo brud dostawał się do środka, osadzając się na podłodze i meblach. Teraz, kiedy często pada deszcz, pył nie stanowi już problemu. Jest nim błoto, przez które codziennie się przeprawiają, chcąc dostać się do domu. Z przekazanych nam informacji wynika, że małżeństwo wielokrotnie interweniowało w tej sprawie, ale bezskutecznie. Wykonało setki telefonów, starając się o przywrócenie porządku w okolicy. Nikt z odbiorców tych skarg nie przejął się jednak sytuacją mieszkańców ulicy Leśnej.

Nasza redakcja również starała się wyjaśnić sprawę bezpośrednio ze strażnikami gminnymi, Centrum Usług Wspólnych, urzędem gminy, a zwłaszcza u deweloperów. Jak widać na załączonym obrazku – na razie, przynajmniej do ubiegłego piątku, bez pożądanego efektu, mimo że na miejsce wysyłane były patrole straży gminnej.

Obowiązkiem działających na placu budowy inwestorów jest utrzymywanie porządku i sprzątanie po sobie. Obowiązkiem straży gminnej jest egzekwowanie prawa i pilnowanie, aby ład i porządek w przestrzeni publicznej były przestrzegane. Czy działania te wykraczają poza możliwości wymienionych podmiotów? Najwidoczniej tak.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.