K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Podatek do maksimum

0

Urząd miejski zamierza podnieść podatek od nieruchomości do maksymalnej stawki określonej przez Ministerstwo Finansów. Podwyżka przyniesie miastu około 3,5 miliona wpływu do budżetu.

Włodarze miasta chcą podnieść podatek od nieruchomości do maksymalnej możliwej stawki. Po zmianach w oświacie i w podatku dochodowym od osób fizycznych ratusz szuka dochodów, które stabilizowałyby uszczuplone finanse miasta. Podwyżka ma wynieść średnio 6 procent, a wpływy, które wygeneruje, zostaną przeznaczone na łatanie budżetu. W skali rocznej słupszczanie zapłacą od kilku do kilkudziesięciu złotych więcej.

Dla mieszkania 40-metrowego skutek finansowy oznacza wzrost o 7 procent rocznie, dla 60-metrowego 12 złotych, dla 80-metrowego 15 złotych. Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, to jako podstawę opodatkowania przyjęliśmy 100, 120 i 150 mkw., natomiast udział w działce oszacowany został średnio na poziomie 500 mkw., a to dlatego, że dane są bardzo różne, bardzo indywidualne i średnia działka w wypadku zabudowy jednorodzinnej w mieście ma około 500 mkw. W związku z tym analiza dla domów jednorodzinnych z działką 500 mkw. wygląda tak, że odpowiednio dla 100-metrowego domu wzrost podatku rocznie wyniesie 51 złotych, dla 120-metrowego 53 złote, natomiast dla 150-metrowego będzie to wzrost w wysokości 57 złotych – informuje skarbnik miasta Anna Gajda-Szewczuk.

Zwiększenie dochodów ma pomóc w pokryciu kosztów funkcjonowania miasta w zakresie podstawowej działalności. Urzędnicy przekonują, że Słupsk w porównaniu z innymi miastami na prawach powiatu ma dużo niższy podatek od nieruchomości.

Ostatecznie z tego, że będziemy mieli maksymalne stawki dopuszczalne podatku od nieruchomości, przyrost dochodów będzie na poziomie 3,5 miliona złotych więcej. To tak naprawdę pokrywa budżet jednej szkoły albo dwóch przedszkoli, bo przedszkola są przez nas finansowane – mówi prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Natomiast ważna jest chyba informacja o tym, jakie to będzie obciążenie dla kieszeni naszych mieszkańców miasta. Powiedzieliśmy, że jest to wzrost fizycznie 7 złotych w skali roku w mieszkaniach 40-metrowych, których jest w Słupsku najwięcej, albo 15 złotych w mieszkaniach 80-metrowych. Wydaje się, że roczny wzrost wobec zadań, które chcemy realizować po to, aby miasto służyło mieszkańcom miasta, nie jest zatrważający.

Uchwała dotycząca podwyżki podatku od nieruchomości została pozytywnie zaopiniowana przez komisję finansów. Czy wejdzie w życie, o tym zadecydują radni podczas najbliższej sesji. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.