K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ochronią topolę

0

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni przyjęli uchwałę w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przebudowy ulic Grottgera i Szczecińskiej. Uwzględniono w niej ochronę znajdującego się na skraju tych dróg pomnika przyrody – topoli czarnej.

Topola czarna zlokalizowana jest w samym narożniku ulic Grottgera i Szczecińskiej. Drzewo ma status pomnika przyrody i ze względu na swoją wartość objęte zostało ochroną prawną. Ponadto figuruje na liście gatunków narażonych na wyginięcie. W latach 2022-2023 w jego najbliższym otoczeniu ma rozpocząć się przebudowa ulic, którą wykona prywatny inwestor – właściciel terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Grottgera i Krzywoustego. O ochronie topoli debatowała rada miejska.
– Konieczne jest – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody – ustalenie z szanowną radą miejską zakresu i przebiegu tychże prac w obrębie drzewa objętego ochroną prawną – mówiła w swoim wystąpieniu podczas sesji radnych
Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku. – W załączniku nr 2 do projektu uchwały przedstawiliśmy państwu warunki realizacji tej inwestycji drogowej, uwzględniając jak najwyższą ochronę drzewa pomnikowego. Bardzo państwa proszę o przyjęcie tej uchwały.
Za przyjęciem uchwały zagłosowało 22 radnych, przy czym jeden był nieobecny. Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzewa nie mogą spowodować utraty jego walorów i przebiegać w sposób inwazyjny, tak więc na czas realizacji robót pomnik przyrody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami pnia, konarów i systemu korzeniowego.

Przede wszystkim jako samorząd zawsze chcemy, aby zieleń była zabezpieczona w wypadku każdej inwestycji – czy to naszej, czy podmiotu zewnętrznego. Tutaj mamy do czynienia z pomnikiem przyrody, który musi być chroniony szczególnie. Dlatego jeśli jakikolwiek roboty budowlane na tym terenie będą miały miejsce, to inwestor musi zabezpieczyć drzewo przed urazami mechanicznymi, przed przesuszeniem bądź przemarznięciem systemu korzeniowego, musi odpowiednio zabezpieczyć pień drzewa i chronić jego koronę przed ewentualnymi mechanicznymi następstwami prowadzonej inwestycji, ponieważ nie o to chodzi, byśmy te pomniki przyrody, drzewa, które są od lat na naszym terenie, zniszczyli tylko dlatego, że my, ludzie, potrzebujemy nowej drogi, nowej inwestycji. I stąd to zobowiązanie inwestora do szczególnego chronienia. Warto zaznaczyć, że inwestor pozostanie w stałym kontakcie z inspektorem ds. zieleni z Zarządu Infrastruktury Miejskiej, który w zakresie ochrony drzewa będzie również nadzorował prace budowlane – informuje Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Przypomnijmy, że na terenie Słupska zlokalizowane są 93 pomniki przyrody, spośród których 71 ustanowiła Rada Miejska w Słupsku, natomiast 22 – wojewoda. Obiekty te stanowi zespół 69 pojedynczych drzew, 19 grup drzew i 5 alei drzew. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.