K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sacro-pop

0

W miniony wtorek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyło się spotkanie poświęcone książce „Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej”. Promocja książki była połączona z dyskusją na temat przenikania sacrum i profanum we współczesnym świecie.

Książka „Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej” profesora Daniela Kalinowskiego powstała we współpracy z Zuzanną Szwedek-Kwiecińską. Jest to czwarta w tej serii publikacja tego autora, poruszająca kwestie sacrum we współczesnym świecie. Monografia jest zbiorem artykułów wielu autorów, w której pojawia się hasło „sacro-pop”, które – jak twierdzi autor – jest wywołaniem obecności metafizyki oraz duchowości w kulturze współczesnej.

Pamiętam, że ta kwestia sacrum w literaturze pierwszy raz zaistniała sporo lat temu, właściwie ponad 10 lat temu, bo wówczas powstała książka o motywach buddyjskich w literaturze polskiej, natomiast od 10 lat istnieje projekt naukowy, który jest realizowany w instytucie wówczas polonistyki, teraz filologii „Sacrum ponowoczesne” i tam dokonujemy namysłu nad tym, co nazywamy świętością współczesną – mówi prof. dr hab. Daniel Kalinowski z Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Termin ten, „świętość”, generalnie wszyscy czujemy, że chodzi o jakąś rzeczywistość Boską, absolutną. Oczywiście żyjemy we współczesności, gdzie nie jest pewne, jak rozumieć absolut, jak rozumieć Boga, czy pisać wielką literą, czy pisać małą literą

Podczas spotkania promocyjnego w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku można było dowiedzieć się o wzajemnym przenikaniu sacrum i profanum w świecie kultury masowej i o szybkim zacieraniu się granic między tymi przeciwieństwami. Dyskutowano, jak oddzielać jedno od drugiego.

Przenika się i my jako świadomi odbiorcy kultury powinniśmy mieć świadomość, co dla nas jest przestrzenią świętą, a co dla naszych przyjaciół, znajomych. Powinniśmy wykazać się niejako pewną elastycznością, a także zrozumieniem i potrafić odnaleźć się w tej bardzo dynamicznej dzisiaj rzeczywistości kulturowej. Ale musimy być świadomi, że nasze uczucia, nasze wyobrażenie czasami mogą nas zwieść, bo jeżeli nam serce silniej bije, to zawsze znaczy, że już obcujemy ze świętością, czy też obcujemy z czymś sprytnym, retorycznie przygotowanym, z jakąś konstrukcją, która wprowadza nas w pomieszanie – stawia pytanie autor książki „Sacro-pop”.
Profesor Daniel Kalinowski jest pracownikiem naukowym Instytut Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalizującym się w historii literatury polskiej XIX wieku. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych, a część z nich napisał razem z żoną, profesor Adelą Kuik-Kalinowską. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.