K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Aktywna tablica

0

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku pozyskał w tym roku 28 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup 6 monitorów interaktywnych. Łącznie placówka posiada już 11 takich urządzeń, stanowiących nowoczesne narzędzia pracy z uczniem.

Aktywna tablica” jest programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednym z jego beneficjentów jest Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, który w obecnym roku szkolnym aplikował do tego projektu i otrzymał 28 tysięcy złotych dofinansowania. Udział w programie pozwolił na zakup pomocy dydaktycznych w postaci 6 monitorów interaktywnych. Jest to już kolejny taki nabytek. Łącznie szkoła posiada 11 takich monitorów, z których w sposób praktyczny korzystają nauczyciele w trakcie zajęć edukacyjnych. Rolniczak ma w planach doposażenie kolejnych sal lekcyjnych w takie tablice.

Przed nami perspektywa dwu, maksymalnie trzyletnia, by każda sala lekcyjna była wyposażona w taki monitor interaktywny – mówi Iwona Wojtkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. – Ten sprzęt wykorzystujemy na zajęciach w sposób bardzo efektywny. Stanowi on źródło informacji dla nauczyciela, ale jest też typowa klasową tablicą, monitorem do prezentacji multimedialnych i różnych filmów, nagrań w czasie zajęć. Nauczyciel ma wszystko w jednym. W związku z tym nie musi korzystać już z rzutników, które powolutku przechodzą już do lamusa. Wykorzystanie takiej tablicy interaktywnej, jak widzimy z monitorowania przebiegu zajęć lekcyjnych, ma ogromny wpływ na efektywność nauczania. Zdecydowanie łatwiej zachęcić uczniów do pracy na zajęciach. Sama praca jest dynamiczna , uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, nie są bierni, są aktywni.
„Aktywna tablica” jest programem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiera się on na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów wraz z przygotowaniem ich do życia w społeczeństwie informacyjnym powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.