K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Terytorialsi na granicę

0

W sobotę, 11 grudnia, na terenie koszar 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odbyło się wcielenie kolejnej grupy żołnierzy, którzy zdecydowali się rozpocząć przygodę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ich koledzy z 73. Batalionu Lekkiej Piechoty w Słupsku jeszcze przed świętami mają wyjechać na polsko-białoruską granicę.


Wcielenie ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej rozpoczęło się wczesnym rankiem 11 grudnia. Na terenie koszar 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku stawiło się około 50 osób. Na początku każda z nich musiała poddać się testowi na obecność koronawirusa. Następnie wszyscy udali się do punktu ewidencyjnego, gdzie ochotnicy załatwiali formalności związane z pracodawcą, ZUS-em i kontem bankowym. Każdy został umundurowany i przeszedł rozmowę z psychologiem. Wstępna weryfikacja przydatności do służby odbyła się dzień później podczas egzaminu ze sprawności fizycznej. Po wcieleniu żołnierzy czekać będzie 16-dniowe szkolenie podstawowe lub 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które odbędą w lutym 2022 roku i zakończą uroczystą przysięgą wojskową. Na ten czas pracodawca jest zobowiązany do udzielenia kandydatowi na żołnierza bezpłatnego urlopu.

To już w ósme wcielenie żołnierzy do 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a tym samym do 73. Batalionu Lekkiej Piechoty w Słupsku – informuje ppłk Bogusław Haftka, dowódca 73. Batalionu Lekkiej Piechoty w Słupsku. – Aktualnie przybyło do nas 48 nowych adeptów, którzy rozpoczęli szkolenie w 73. batalionie. Będzie się to odbywało dwuetapowo. Teraz odbyło się samo wcielenie i przeszkolenie teoretyczne, natomiast kontynuowanie tego szkolenia będzie w czasie ferii, ferii z WOT.
Wojska Obrony Terytorialnej od początku trwania konfliktu na granicy polsko-białoruskiej realizowały działania wspierające Straż Graniczną i zabezpieczające wybrane odcinki przed próbami nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi. Obecnie te działania realizowały brygady wojsk stacjonujących na wschodzie kraju, jednak jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ma dojść do zmiany i w ich miejsce pojadą żołnierze z 73. Batalionu Lekkiej Piechoty w Słupsku. Rotacja będzie dokonywać się w cyklu tygodniowym, na zmianę z batalionem z Malborka.

Można powiedzieć, że jest to kolejny etap szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, aczkolwiek wiadomo, że jesteśmy przewidziani do wsparcia jednostek operacyjnych, zabezpieczenia działania jednostek operacyjnych – mówi ppłk Bogusław Haftka. – Stąd decyzja naszych przełożonych o wykonywaniu zadania na granicy, wsparcie jednostek operacyjnych, wsparcie Straży Granicznej w zapobieganiu przekroczenia granicy państwowej. Na chwilę obecną przełożeni zadecydowali, że będziemy realizowali to przedsięwzięcie w cyklu rotacyjnym. Musimy wziąć pod uwagę, że nasi żołnierze nie są tylko żołnierzami, ale również są pracownikami cywilnymi. W związku z powyższym racjonalne jest wykorzystanie ich w krótszych okresach szkolenia, tygodniowych bądź dwutygodniowych. Nasza brygada i batalion zostały delegowane do wydzielenia sił i środków do wsparcia jednostek operacyjnych. Będziemy realizowali to właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Rocznie, od momentu sformowania w 2018 roku, 73. Batalionu Lekkiej Piechoty w Słupsku, przeprowadza się około 4 wcieleń na zmianę z 71. Batalionem Lekkiej Piechoty w Malborku. Oba należą do 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku. Obecnie słupski batalion tworzy ponad 550 żołnierzy, co daje ponad 80% planowanego stanu osobowego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.