K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ostatnie tegoroczne strzały

0

Na obiektach Klubu Strzeleckiego Gryf Słupski w Słupsku odbyły się XV Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu Strzeleckiego. Zwycięzcą zawodów został Andrzej Połeć z Klubu Strzeleckiego Gryf Słupski.

Ostatnia tegoroczna impreza strzelecka w Słupsku cieszyła się sporym zainteresowaniem. Przyciągnęła wielu strzelców z całego Pomorza i nie tylko. Ponad 50 zawodników stanęło na linii ognia, aby rywalizować w siedmiu konkurencjach strzeleckich, takich jak pistolet sportowy 10 strzałów – część dokładna, pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów, karabin sportowy 10 strzałów – leżąc, rewolwer 10 strzałów, karabin pneumatyczny i pistolet oraz finał australijski.

Zawody zdominował nasz zawodnik Andrzej Połeć, który wywalczył cztery pierwsze miejsca w różnych konkurencjach i zdobył również Puchar Prezesa – mówi Zygmunt Podgórniak, wiceprezes Klubu Strzeleckiego Gryf Słupski. – Byli zawodnicy z Trójmiasta, z Wrocławia, z Koszalina, Bobolic – to świetni sportowcy, którzy na tym naszym podwórku wielokrotnie wygrywali zawody.

W konkurencji pistolet centralnego zapłonu z wynikiem 95 punktów wygrał Andrzej Połeć z Klubu Strzeleckiego Gryf Słupski. O jeden punkt mniej i drugie miejsce zajął Jan Więcławski z Neptuna Kosakowo, a trzecie miejsce z wynikiem 93 punktów zajął Janusz Calak z KS Gryf Słupski. Pistolet sportowy część dokładna wygrał Leszek Tylak, zawodnik Seniora Gdańsk, który zdobył 96 punktów. Miejsce drugie z dorobkiem 95 punktów zajął Andrzej Połeć, a na trzecim miejscu z 94 punktami był Jan Więcławski. W konkurencji rewolwer na pierwszym miejscu z 97 punktami uplasował się słupszczanin Andrzej Połeć, na drugim Jan Więcławski, a na trzecim Leszek Tylak. W finale australijskim kolejność była następująca: pierwszy Połeć, drugi Więcławski, a trzeci Mariusz Mróz. Z karabinu sportowego 10 strzałów – leżąc – 84 punkty zdobył Zdzisław Kurta z Kurta Bobolice, na miejscu drugim i trzecim znaleźli się słupszczanie Wojciech Świrydo i Wojciech Stasiak – drugi miał 81 punktów, a trzeci 80. Karabin pneumatyczny 40 strzałów z wynikiem 365 punktów wygrał Wojciech Świrydo z Klubu Strzeleckiego Gryf Słupski. Na miejscu drugim uplasował się Miłosz Szrajda z wynikiem 323 punktów, miejsce trzecie z 319 punktami zajął Michał Walter – obaj niezrzeszeni. Konkurencję pistolet pneumatyczny z wynikiem 343 punktów wygrał Wojciech Świrydo. 333 punkty strzelił Krzysztof Szrajda, co dało mu drugie miejsce, a na miejscu trzecim z wynikiem 266 punktów uplasował się Waldemar Burzyński.

Covid coraz bardziej utrudnia realizację planów rocznych jak i rozwój strzelectwa sportowego wśród młodzieży.

Pandemia w dużym stopniu nam przeszkadzała. Miała bardzo duży wpływ na wyniki zwłaszcza młodych zawodników, ponieważ były okresy kwarantanny, izolacji i wielu z nich nie docierało na treningi. Rodzice boją się o swoje pociechy, żeby nie przyniosły do domu covida – mówi Zygmunt Podgórniak.

Jeżeli nic nie przeszkodzi, to w styczniu 2022 roku Słupski Klub Strzelecki Gryf Słupski rozpocznie comiesięczne strzelania od Memoriału Marka Gąsiorowskiego. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.