K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Feryjny rozkład jazdy

0

W czasie trwania wprowadzonej w szkołach nauki zdalnej, autobusy miejskie wyruszą na linie zgodnie z feryjnym rozkładem jazdy. Od dnia 20 grudnia do 7 stycznia wyłączone zostaną między innymi kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „S”.

W czasie trwania wprowadzonej w szkołach nauki zdalnej od dnia 20 grudnia do 7 stycznia zmieniony zostanie rozkład jazdy słupskich autobusów.

Przechodzimy na rozkład feryjny. Oznacza to, że kursy oznaczone literą „S” w rozkładzie jazdy nie będą funkcjonowały – mówi Hubert Tosik z Centrum Nadzoru Ruchu w ZIM. – Dotyczy to przede wszystkim linii nr 14, której kursy w całości są tak oznaczone, czyli nie będzie funkcjonowała, i linii nr 7, której część kursów także nie będzie funkcjonowała. Poza tym funkcjonować będą dodatkowo kursy oznaczone literą „F” – dotyczy to linii 8 i 10.

Jednocześnie od 20 grudnia wprowadzone zostają drobne korekty w rozkładach jazdy linii 2 i 4. Wybrane kursy autobusu linii nr 2 zostaną przyśpieszone o 2 minuty. Na wniosek władz gminy Słupsk dotychczasowy kurs linii 4 z pętli Dmowskiego o godzinie 7:05 odbywać się będzie piętnaście minut później, czyli o 7:20. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.