K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budżet z propozycjami PO

0

Dziś podczas konferencji prasowej działacze słupskiej Platformy Obywatelskiej przedstawili wnioski klubu w sprawie budżetu samorządu na rok 2022. Jutro centralnym punktem sesji radnych ma być głosowanie nad projektem przyszłorocznego montażu finansowego miasta.

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Słupsku rajcy debatować będą nad najważniejszym dokumentem finansowym miasta – projektem uchwały budżetowej na rok 2022. Przedstawiony przez ratusz plan przyszłorocznego montażu finansowego oceniony został przez część radnych jako trudny do przyjęcia i realizacji. Tymczasem do projektu budżetu swoje propozycje zgłosili radni PO. Dziś podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej przedstawiciele słupskich struktur Platformy Obywatelskiej zaprezentowali stanowisko klubu.

W budżecie znalazło się wiele zadań dzięki klubowi Platformy Obywatelskiej i one są już umieszczone w projekcie, natomiast jaki będzie wynik głosowania, o tym dowiemy się jutro. Cały czas mam nadzieję, że przegłosujemy – mówi Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku z klubu PO. – Budowa mostu – czwarty etap ringu. Państwo pamiętacie, od dawna mówimy o tym, że aby połączyć Osiedle Akademickie z centrum miasta, potrzebny jest most łączący ulice Słoneczną i Leśną. I jest duża szansa na to, że jego budowa rozpocznie się w tym roku po przeprojektowaniu projektu, który jest. Dzięki klubowi Platformy to zadanie zostało wpisane. Podobnie jak remont mostu Łabędziego, który ułatwi komunikację pomiędzy dwiema częściami miasta. Niestety ze względów historycznych ten most nie nadaje się do tego, aby był na nim ruch miejski samochodowy, ale na pewno będzie to ciąg pieszo-rowerowy. I cieszymy się, że to zadanie także zostało umieszczone. Budowa ulicy Legionów Polskich – przedłużenie tej ulicy do skrzyżowania z Riedla. Ulica Dywizjonu 303, Norwida, Jana Kazimierza, Batorego – są to ulice, które zostały wpisane do budżetu dzięki naszemu klubowi. Również takie zadanie jak przygotowanie dokumentacji projektowej ulic Sułkowskiego, Szpilewskiego, Posmykiewicza – te zadania także znalazły się w dokumencie. Zaproponowaliśmy również parking ekologiczny na osiedlu Zatorze. Będą to dwa miejsca, gdzie wykorzystamy tereny zdegradowane – przy ulicy Zygmunta Augusta i Banacha. Będzie to parking z możliwością odbioru z niego wody, ponieważ płyty wykorzystane do budowy tego parkingu będą płytami ażurowymi. Skrzyżowanie świetlne na ulicy Kaszubskiej i Łotewskiej – to też nasz element w tym projekcie.

Klub radnych PO zgłosił także wniosek związany z zarezerwowaniem 100 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji technicznej nowego budynku socjalnego dla osób pozostających w kryzysie mieszkaniowym przede wszystkim po wyrokach eksmisji, tak aby zasądzone eksmisje miasto mogło skutecznie wykonywać. Oprócz tego klub PO chce zwiększenia puli środków na sport z uwzględnieniem różnorodności jego dyscyplin oraz na sport będący promocją miasta. Dodatkowo zarezerwowane mają być środki na zakup komputerów do szkół, w których przeprowadzane są egzaminy zawodowe, oraz środki na ekspertyzy i opinie dla rady miejskiej, która pracuje w ramach różnych zadań i komisji. Radni PO liczą, że propozycje, które na ich wniosek znalazły się w projekcie budżetu, zostaną przez radę utrzymane w jutrzejszym głosowaniu. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.