K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Co z choinkami?

0

Początek nowego roku to czas, gdy z naszych domów znikają choinki i ozdoby świąteczne. W Słupsku odbiór naturalnych choinek jest bezpłatny i odbywać się będzie do końca lutego bieżącego roku.

Początek nowego roku to czas, gdy z naszych domów powoli znikają choinki. W Słupsku drzewka świąteczne odbierane są z punktów gromadzenia odpadów za darmo do końca lutego. Odbiór choinek w zabudowie wielorodzinnej odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu bioodpadów raz na tydzień. Choinki należy wystawiać przed altanami śmietnikowymi lub w pobliżu pojemników na odpady, tak by pozostawiony był do nich dostęp. Mieszkańcy zabudowań jednorodzinnych powinni natomiast pozostawiać je przed posesją, w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Kolejnym sposobem, aby pozbyć się naturalnych choinek, jest wywiezienie ich do PSZOK-u przy ulicy Bałtyckiej 11a oraz Szczecińskiej 112. Oba punkty otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00-15:00. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.