K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Województwo z budżetem

0

Podczas przedświątecznej sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego radni przyjęli plan finansowy na 2022 rok. W budżecie widnieje ponad 1,3 miliarda złotych po stronie wydatków i około 1,2 miliarda złotych po stronie dochodów. Wraz z budżetem została także przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego.

Decyzje w sprawie budżetu na 2022 rok zapadły 20 grudnia podczas XXXIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, którą ze względów bezpieczeństwa przeprowadzono w formie zdalnej. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w 2022 roku dochody budżetu województwa kształtować się będą na poziomie 1 miliarda 264 milionów złotych, a wydatki 1 miliarda 331 milionów złotych. Oznacza to, że deficyt budżetowy wyniesie 67 milionów złotych. Budżet na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku i jak przekonuje Danuta Wawrowska, słupska radna sejmiku województwa pomorskiego, jest on ostrożny i realny do realizacji.

Jest to budżet ostrożnościowy – uważa Danuta Wawrowska, radna sejmiku województwa pomorskiego. – Tak naprawdę, w związku z wejściem Polskiego Ładu, tak do końca nie wiemy, jakimi przychodami będziemy dysponować, ponieważ podatki PIT i CIT wypłacane są wyłącznie zaliczkowo. Będą rozliczane w 2023 roku. W momencie, kiedy będzie nadpłata podatków, samorządu będą musiały zwracać, przy niedopłacie dostaną uzupełniające kwoty. Ten fakt spowodował, że ten budżet jest oszczędnościowy. Generalnie jesteśmy zadowoleni z tego budżetu. Bierzemy pod uwagę także inflację, która jest przewidywana na poziomie około 8 procent, więc ten budżet jest bardzo realny. Większość środków z tego budżetu zostanie przeznaczona na trzy zasadnicze sfery naszego życia, czyli organizację transportu w województwie, ochronę zdrowia i politykę społeczną oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
Spośród wydatków najwięcej, bo 527 milionów złotych radni zdecydowali przeznaczyć na organizację transportu w województwie, w tym na przewozy kolejowe oraz infrastrukturę drogową. 252 miliony złotych mają trafić na ochronę zdrowia, politykę społeczną i rodzinną. Natomiast kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zasilona będzie kwotą około 151 milionów złotych. Na tegorocznym budżecie skorzysta też Słupsk i cały subregion słupski.

Zawalczyłam o infrastrukturę drogową, czyli remont drogi 213 od Siemianic do Główczyc – mówi Danuta Wawrowska. –To jest ogromnie ważna inwestycja, ponieważ jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych arterii drogowych. Prowadzi ona do Główczyc, a dalej do Łeby. Wyasygnowanie tych środków jest ogromnie ważne nie tylko dla mieszkańców Główczyc, ale całego regionu. Bardzo ważną inwestycją dla Słupska jest czerwony spichlerz. Na niego samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 15 milionów złotych. Ta kwota w 2022 roku z pewnością w całości nie będzie wykorzystana z uwagi na specyfikę procesu inwestycyjnego. Ta kwota będzie rozłożona aż do zakończenia inwestycji. Bardzo ważna jest także modernizacja szpitala w Ustce, gdzie będzie sytuowany oddział opiekuńczo-leczniczy, oddział geriatryczny i rehabilitacja. Na ten cel zostało przeznaczone 15 milionów złotych. To są wydatki kontynuowane
Budżet województwa pomorskiego przyjęto głosami 22 radnych. Z planowanymi wydatkami nie zgodziło się 10 przedstawicieli opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali się od głosu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.