K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konkursy na dyrektorów

0

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów 17 słupskich jednostek oświatowych. Obecnym dyrektorom kończy się już 5-letnia kadencja. Nabór dotyczy 6 przedszkoli i szkół podstawowych oraz 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto.

Do konkursów rozpisanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku na dyrektorów miejskich placówek oświatowych może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Kandydat musi posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.

Zgodnie z przepisami oświatowymi jest kadencyjność dyrektora i dyrektora jednostki oświatowej można powołać po wyłonieniu kandydata w drodze konkursu. Tym dyrektorom, na których jednostki oświatowe rozpisane zostały konkursy, kończy się kadencja w tym roku. Właściwie części dyrektorom kadencja ta skończyła się już w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię prezydent miasta przedłużył pełnienie funkcji dyrektora o rok – informuje Anna Sadlak, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Konkursy na pięcioletnią kadencję dyrektora zostaną przeprowadzone w 17 jednostkach edukacyjnych prowadzonych przez miasto. Do 17 lutego można aplikować na to stanowisko w sześciu szkołach podstawowych – nr 2, 3, 4, 9, 10 i 11. Wśród wymienionych placówek najdłużej piastującą funkcję dyrektora, bo od 31 lat, jest Danuta Wyrwas, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Leszczyńskiego. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy zdecyduje się ponownie kandydować. Kandydaci mogą także aplikować na stanowiska dyrektorów pięciu szkół ponadpodstawowych. Są nimi I i V Liceum Ogólnokształcące, a także Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2022 roku.

– Czekamy na kandydatów, którzy zdecydują się na startowanie w konkursach. Powiem, ze większość dyrektorów obecnych zdecydowało się na kandydowanie, tylko w trzech jednostkach prawdopodobnie będą zmiany w związku z tym, że dyrektorzy postanowili już pożegnać się ze współpracą z edukacją. Ale ta decyzja należy już do samych zainteresowanych – mówi dyrektory wydziału edukacji.

Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli dotyczą placówek przy ulicach Kilińskiego, Niemcewicza, Sportowej, Wazów, Powstańców Wielkopolskich i Kasztanowej. Tu termin składania ofert upływa już jutro, 20 stycznia. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.