K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kadeci z certyfikatami

0

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie, uczęszczający do certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, mają już za sobą egzamin teoretyczny i praktyczny kończący edukację wojskową. Wszyscy zdali testy otrzymując certyfikaty sygnowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Tegoroczni uczniowie ostatniej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie są pierwszym szkolnym rocznikiem, który przystąpił do egzaminów kończących edukację wojskową z certyfikatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Kształcenie zakończyło się w połowie klasy maturalnej, a do egzaminu przystąpiło 21 uczniów. Wszyscy uzyskali ocenę zadowalającą. Wcześniej, kadeci musieli uczestniczyć w realizacji wielogodzinnych bloków z zakresu edukacji wojskowej, a na poziomie kolejnych klas nabierali coraz większych kompetencji i umiejętności.

W ramach tego szkolenia uczniowie wyjeżdżają na obozy szkoleniowo-poligonowe, gdzie nabywają umiejętności praktycznych pod okiem nie tylko instruktorów z jednostki patronackiej, ale również różnych organizacji proobronnych – informuje kpt. mar. rez. Stella Zellma-Kisielowska, nauczyciel edukacji wojskowej, ZS w Redzikowie. – Wyjeżdżamy w różne regiony Polski, gdzie w bogatym przyrodniczo terenie możemy się szkolić. Po zdaniu egzaminów uczniowie intensywnie przygotowują się teraz do matury. Po jej zdaniu, jak część uczniów już zapowiedziała, będą aplikować do uczelni wojskowych. W Polsce mamy teraz cztery takie uczelnie i na nie nasi absolwenci będą mieli dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji. Tych punktów jest sporo, więc, jak myślę, jest to dla nich duży plus, że te certyfikaty uzyskali. Jeżeli ktoś się nie zdecyduje na akademię wojskową, a zdecyduje się na służbę w innym korpusie musi poddać się służbie przygotowawczej, która w oparciu o certyfikat i zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły będzie skrócona.
Egzamin z edukacji wojskowej składał się z dwóch części. Pierwszą z nich był trwający 45 minut i zawierającej 30 pytań test wiedzy teoretycznej z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Drugą częścią był egzamin praktyczny, który odbył się na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku i składał się z 5 różnych zakresów tematycznych. Kadeci sprawdzani byli m.in. ze szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa i taktyki. Wszystko odbyło się przed komisją egzaminacyjną, w której znajdowali się instruktorzy jednostki wojskowej oraz oficer wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku

Przygotowywaliśmy się już na poligonie do egzaminu praktycznego, a w brygadzie mieliśmy jeszcze powtórkę, jak to ma wyglądać – mówi Miłosz Marciniak, starszy kadet z Zespołu Szkół w Redzikowie. – Moim zdaniem zostaliśmy dobrze przygotowani do tego wszystkiego, o czym świadczy to, że cała klasa dobrze zdała. Uważam, że ta szkoła dala nam wiedzę i umiejętności, które pozwalają nam wiązać swoje życie z wojskiem. Czujemy się przygotowani i do dalszej służby w wojsku i dalszej nauki.
Program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe jest programem Ministerstwa Obrony Narodowej i funkcjonuje od 2017 roku. Polega on na prowadzeniu jednolitego szkolenia wojskowego w szkołach średnich oraz przygotowaniu ochotników do służby wojskowej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.