K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Potrzeby seniorów

0

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przedstawiło raport z badań dotyczących potencjału i potrzeb słupskich seniorów. Badaniem objęta została grupa około 160 osób. Prowadzenie takich badań jest o tyle istotna, że na rok 2050 prognozuje się duży wzrost liczby osób nieaktywnych zawodowo.

Badania zorganizowane przez CIO w Słupsku miały dać informację o tym, jak najlepiej aktywizować i rozwiązywać problemy słupskich seniorów. Badaniem objęta została grupa około 160 osób. Prowadzenie takich badań jest istotne, ponieważ prognozy na rok 2050 wskazują, że odsetek osób nieaktywnych zawodowo może wynieść nawet 45 procent.

– Analizując w naszym badaniu różne aspekty funkcjonowania tej grupy wiekowej, widać, że generalnie seniorzy i seniorki uznają swoją sytuację mieszkaniową i rodzinną za dobrą lub bardzo dobrą. Ale jak już przejdziemy do kwestii finansowych czy zdrowotnych, to tutaj zadowolenie jest dużo niższe. Możemy też zwrócić uwagę na aktywności. Około 45 procent badanych to osoby aktywne, udzielające się w różnych organizacjach seniorskich – mówi współautorka badania Inga Kawałek. – Zwrócić przy tym należy uwagę, że nasze badanie dotarło głównie do osób aktywnych, choć staraliśmy się w miarę możliwości dotrzeć także do osób nieaktywnych. Jest to jednak bardzo trudne.

W trakcie badania podzielono seniorów na 3 grupy zróżnicowane wiekiem i aktywnością społeczną.

– Myśląc o jakichkolwiek usługach, trzeba zwrócić uwagę na ten podział grupy seniorskiej – mówi Inga Kawałek. – Znacznie lepsza oferta w mieście jest dla tych, którzy są aktywni zawodowo. To są jeszcze osoby, które same najczęściej potrafią zorganizować sobie czas, co zresztą widać np. po spotkaniach w SCOPiES-ie w czwartki czy we wtorki, kiedy przychodzi grupa seniorów. Oni od razu wiedzą, co chcą robić, mają bardzo duże grono swoich rówieśników, z którymi chętnie się spotykają. Ale są też osoby, np. przebywające w mieszkaniach wspomaganych przez miasto, których stan zdrowia jest już trudny, ale mają bardzo dużą potrzebę utrzymania się w aktywności umysłowej, w kontakcie społecznym. Tego im brakuje, ale nikt im tego nie zabezpiecza. Czasami tu właśnie jest największa luka, żeby zwrócić uwagę na osoby o szczególnych potrzebach, do których należy podejść w sposób zindywidualizowany, a nie grupowy. Nie uda się wsparcie grupowe w grupie starszych seniorów. Tu ta zindywidualizowana oferta musiałaby powstać, bo nie ma jej w mieście.

Rozwiązaniem problemów osób starszych mogłoby być tworzenie większej możliwości aktywnego współdziałania z osobami młodszymi wiekiem.

– Zwróciłabym jeszcze uwagę na to, że potencjał jest w tym, aby młodsi seniorzy współpracowali czy też oferowali w ramach swojej działalności społecznej jakąś aktywność na rzecz innych osób w ogóle. To jest możliwe, ale potrzeba kampanii społecznej, która pokazałaby, że aktywność, także ta społeczna, pomaga seniorom w lepszym funkcjonowaniu później – mówi Inga kawałek z CIO.

Rekomendacje i wyniki badania przekazane zostały urzędnikom miejskim. Z pełnym raportem zapoznać się możemy na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.