K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

WORD podsumował rok

0

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przedstawił statystyki dotyczące przeprowadzonych egzaminów w 2021 roku. Zdawalność praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kategorii B wyniosła około 30% i lepiej z nim radzą sobie mężczyźni. Kobiety zdecydowanie częściej przy pierwszym podejściu zdają egzamin teoretyczny.

W minionym roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadzono prawie 29 tysięcy egzaminów. Ponad 18 tysięcy dotyczyło egzaminów praktycznych wszystkich kategorii, a niespełna 11 tysięcy egzaminów teoretycznych. 51% zdających stanowiły kobiety wobec 49% mężczyzn. Warto podkreślić, że najwięcej było osób młodych, w tym także tych, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia. Wciąż jednak zdarzają się osoby dojrzałe i aktywne zawodowo, które chcą poszerzyć posiadane uprawnienia.

Najliczniejszą grupę klientów stanowią klienci do 18 roku życia – informuje Piotr Tomaszewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. – To ponad 40 procent wszystkich naszych klientów. Warto zauważyć, że to nie tylko kategoria B, czyli ta najbardziej popularna na samochody osobowe, ale także kategoria AM, czyli motorowery, kategoria A1, czyli motocykle z silnikami o pojemności do 125 centymetrów sześciennych, jaki kategorie T, czyli uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym.
Za pierwszym razem egzamin na najpopularniejszą kategorię B udaje się zdać średnio co trzeciej osobie. Z teorią jest lepiej – tu statystyki mówią o połowie zdających. Egzamin praktyczny lepiej wypada w odniesieniu do mężczyzn. Statystyki mówią, że 36% z nich zdaje przy pierwszym podejściu. Nieco gorzej radzą sobie kobiety i jest ich jedynie 27%. Natomiast panie przy zdawaniu egzaminów teoretycznych deklasują panów, zdając go o wiele lepiej.

Niestety, nadal dużo osób ma trudności z pokonaniem placu manewrowego, co może dziwić tym bardziej, że zadania do wykonania zostały bardzo ułatwione, a kryteria oceny obniżone. Często są to osoby, które wcześniej nie zapoznały się z placem. Warto przypomnieć, że WORD daje tę możliwość wszystkim, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu. Błędy popełniane są także w ruchu drogowym.

Najczęściej zdający popełniają błędy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi dyrektor Piotr Tomaszewski. – Najwięcej osób nie zdaje egzaminu ze względu na nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym oraz niezastosowanie się do sygnałów świetlnych. Te błędy wynikają często nie z braku umiejętności, ale mogą one wynikać także ze stresu, z braku skupienia, bo najczęściej osoby popełniające te błędy widzą, że jest to ewidentnie ich wina. Na pocieszenie mogę dodać, że przy kolejnym egzaminie te błędy już znacznie rzadziej się pojawiają i powoduje to taki skutek, że osoby, które z jakiegoś poważnego powodu egzaminu nie zdały, potem wyciągają wnioski i radzą sobie już lepiej.
Na egzaminy można się zapisywać osobiście, telefonicznie lub przez internet. Terminy oczekiwania są krótkie i wynoszą od jednego do kilku dni, jednak egzamin teoretyczny i praktyczny nie mogą się odbyć tego samego dnia. Osoby, które źle się czują i poinformują o tym ośrodek, nie utracą wniesionej opłaty, a ich egzamin zostanie przeniesiony na inny termin. Cena egzaminu na kategorię B jest niezmienna od 2013 roku i wynosi 140 złotych. Więcej, bo 200 złotych, zapłacimy za kategorię C i D. Egzamin teoretyczny kosztuje 30 złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.