K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Karta mieszkańca

0

W Słupsku wciąż nie pojawiła się karta mieszkańca, zapewniająca jej posiadaczom ulgi na korzystanie z usług w mieście. W sprawie przetargu na kartę oficjalne zapytanie złożyła radna rady miejskiej Anna Mrowińska.

Pomimo wpłynięcia czterech ofert na realizację karty mieszkańca w Słupsku nie udało się wybrać wykonawcy. Każda z firm zgłaszających się w przetargu deklarowała posiadanie doświadczenia w tworzeniu podobnych usług. W tej sprawie oficjalne zapytanie złożyła radna rady miejskiej Anna Mrowińska.

– Wszystkie firmy, które przystąpiły do przetargu, a były cztery, nie będą mogły wziąć udziału w tym przedmiotowym przetargu, ponieważ komisja przetargowa stwierdziła, że nie może ocenić tych ofert pod kątem wykonalności, pod kątem kompetencji tych firm – mówi Anna Mrowińska z Solidarnej Polski, radna miejska z klubu PiS. – Tak wynika z pisma, które otrzymałam od zastępcy prezydenta, pani Marty Makuch w odpowiedzi na moje zapytanie odnośnie do całej procedury, która już dawno miała być ogłoszona w sprawie słupskiej karty mieszkańca.

Jednym z powodów, który uniemożliwił wybranie wykonawcy była – według wiceprezydent – duża rozbieżność między najwyższą i najniższą ofertą.

– Owszem, jest dosyć duża rozbieżność w cenie, w ofertach przedstawionych przez dane podmioty, jednakże nie przypominam sobie sytuacji, aby ze względu na zróżnicowanie cenowe był unieważniany przetarg. Wydaje mi się, że chyba nie do końca jest to ten argument, który zdecydował o unieważnieniu przetargu. Powtórzę: bardzo dziwi mnie też kwestia unieważnienia go ze względu na niemożność oceny ofert pod względem ich wykonalności, funkcjonalności, gdzie wcześniej wyłuszcza się, że wszystkie firmy dysponują doświadczeniem w oferowaniu podobnych usług – mówi radna Anna Mrowińska.

Na wdrożenie karty mieszkańca przeznaczono kwotę około 150 tysięcy złotych rocznie do roku 2024. Radna w złożonym zapytaniu prosi również o rzeczowe uzasadnienie wydatkowania takiej kwoty. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.