K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Deklaracje emisyjności

0

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system zawierający deklaracje właścicieli budynków o źródłach ciepła w nieruchomościach. Po powiązaniu deklaracji z dodatkiem osłonowym wzrosła liczba zgłoszeń. Czas na zgłoszenie to koniec czerwca tego roku.

Do 30 czerwca bieżącego roku właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. System ten ma pozwolić na zebranie informacji o sposobach ogrzewania mieszkań, a także wspomóc walkę ze smogiem.

– Zgodnie z przepisami prawa my jako obywatele musimy informować samorządy o tym, jakie mamy źródło ogrzewania w domach. I tak dzieje się też w naszym samorządzie – mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapacewicz. – Deklaracje można składać w ratuszu głównym bądź w PGM-ie. W ubiegłym roku wpłynęło ich nieco ponad 400, natomiast w samym roku 2022 już wiemy, że tych deklaracji mamy 366. Widzimy zatem, że wzrost jest diametralny. Podejrzewamy, że jest to powiązane z wnioskami o wydanie dodatku osłonowego, który właśnie w tym czasie był intensywnie składany przez wielu mieszkańców, ponieważ w tym formularzu jednym z pytań jest właśnie to, jakie w domu mamy źródło ogrzewania. I stąd ten wzrost informacji. Takie deklaracje składają mieszkańcy w rozumieniu właściciele nieruchomości, czyli np. właściciele jednorodzinnych domków bądź zarządcy np. bloków wielorodzinnych.

Od początku wprowadzenia obowiązku – 1 lipca 2021 roku – łącznie spisanych zostało w mieście 2.340 nieruchomości. Z tej liczby zdecydowana większość to lokale mieszkalne. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.