K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Cynowa misa

0

Jednym z ostatnich nabytków w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku jest cynowa misa chrzcielna autorstwa Erdmanna Lauffera z 1671 roku. Misę podziwiać można na stałej wystawie sztuki dawnej w Zamku Książąt Pomorskich.

Cynowa misa chrzcielna została zakupiona pod koniec ubiegłego roku i wzbogaciła licząca ponad 500 obiektów kolekcję wyrobów cynowych słupskiego muzeum z okresu od końca XVI do XX wieku. Misa została wykonana w 1671 roku przez słupskiego konwisarza Erdmanna Lauffera. Najstarszych wyrobów cynowych z XVI i XVII w. jest w kolekcji niewiele, bo tylko niespełna 40, dlatego zakupiona misa jest cennym nabytkiem.

Cyna jest metalem miękkim, dlatego zawsze dodawany jest inny metal – informuje Beata Zgodzińska z Działu Historyczno-Artystycznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. – Często jest to ołów, który jest cięższy, ale też trujący, stąd w dawnych cechach musiano przestrzegać proporcji stopu, żeby produkty z cyny nie były zabójcze dla użytkowników. Ta misa chrzcielna jest sześcioboczna z dekoracją kwiatową i, co najważniejsze, z głównym przedstawieniem, którym jest chrzest Chrystusa w Jordanie dokonany przez Jana Chrzciciela. Jest takie pełne przedstawienie tego chrztu, bo mamy i rzekę Jordan, i zabudowania Jerozolimy w tle. Mamy też gołębicę, mamy ducha świętego i mamy boga ojca, który objawia się przez słowa z biblii: Hic est filius meus dilectus, czyli oto jest syn mój umiłowany.

Misa zdobiona jest także stylizowanymi kwiatami, wzorowanymi na dziełach rytownika, Jeremiasa Falcka i można ją podziwiać na stałej wystawie sztuki dawnej w Zamku Książąt Pomorskich. Zakup możliwy był dzięki uzyskanej przez muzeum dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pn. „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Jednym z wymogów otrzymania dofinansowania było przedstawienie dwóch niezależnych ekspertyz, o co nie było łatwo, ponieważ podstawą oceny jest znajomość wyrobów z cyny słupskich konwisarzy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.