K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Profilaktyka uzależnień

0

Rozpoczęły się konsultacje społeczne miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2022 rok. Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Konsultacje potrwają do 10 marca bieżącego roku.

Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2022 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki dotyczącej używania substancji psychoaktywnych w społeczności miasta. Teraz trwają konsultacje społeczne tego dokumentu.

– Zapraszamy naszych mieszkańców, aby zapoznali się z miejskim programem, który ukierunkowany jest na profilaktykę uzależnień oraz rozwiązywanie problemów w tym zakresie – mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapacewicz. – Już w najbliższym czasie 21 dni konsultacji, które prowadzi wydział zdrowia i spraw społecznych. Zachęcamy mieszkańców, aby zapoznali się z tym dokumentem, bo po pierwsze, jest on ważny z punktu widzenia społecznego, a po drugie, jest napisany bardzo fajnym, przystępnym językiem. Nie jest to dokument stricte urzędowy, gdzie w co drugim zdaniu przywoływane są jakieś podstawy prawne, tylko ciekawie opisana sytuacja miasta pod kątem diagnozy, tego, jak wygląda ono ze względu na spożycie alkoholu, jakie ważne problemy zauważa w naszym mieście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ile rodzin jest objętych pomocą w związku z różnego rodzaju uzależnieniami. Chodzi nie tylko o alkohol, który od razu przychodzi na myśl, ale także o narkotyki i inne używki, które powodują znaczne ubytki w naszym zdrowiu indywidualnym i społecznym, bo uzależnienie to także problem społeczny, nie tylko indywidualny.

W programie miejskim zdefiniowana została nie tylko diagnoza stanu uzależnień w społeczności miasta, ale także skala wydatków przeznaczanych na działania niwelujące te problemy. Aby zgłosić swoje uwagi do tego dokumentu, należy skontaktować się z wydziałem zdrowia słupskiego ratusza osobiście, można też przekazać je pisemnie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Słupska.

Dyżury konsultacyjne odbędą się w dniach 22 lutego i 3 marca w godz. 17.30-19.00 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku. Konsultacje potrwają do 10 marca bieżącego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.