K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ustka zrywa współpracę z rosyjskim miastem

0

Sesja Rady Miasta Ustka, która odbyła się 28 lutego 2022 roku, dotyczyła m.in. sytuacji na Ukrainie i akcji pomocowej organizowanej dla uchodźców. Usteccy radni podjęli też uchwałę o zerwaniu współpracy z miastem Pioniersk w Federacji Rosyjskiej.
Burmistrz Jacek Maniszewski poinformował radnych o formach wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Koordynatorem działań pomocowych usteckiego samorządu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prowadzone są zbiórki darów dla uchodźców i ludności ukraińskiej pozostałej na terenach zajętych wojną. Odbywają się one w trzech miejscach: w siedzibie MOPS przy ulicy Wyszyńskiego 3, w siedzibie CIS przy ulicy Wiejskiej 10 oraz na terenie dworca autobusowego. Tworzona jest również baza wolontariuszy i baza miejsc noclegowych. Zebrane przedmioty będą na bieżąco przekazywane osobom przybywającym do Ustki, a także zawożone do centrum koordynacyjnego, które przekazuje je na granicę lub bezpośrednio do ośrodków w Ukrainie.
W geście solidarności z objętą rosyjską agresją militarną Ukrainą radni zdecydowali też o zerwaniu współpracy z miastem Pioniersk z Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji oraz podjęli apel o następującej treści:
„Rada Miasta Ustka z całą mocą potępia działania Federacji Rosyjskiej związane z napaścią na suwerenny i wolny kraj, jakim jest Ukraina. Każda wojna jest czystym złem i każda ze stron jest w niej przegrana. Atak na Ukrainę jest czynem zbrodniczym i za taki winien być uznany”. (jwb, źródło: UM Ustka)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.