K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wspomnienie Żołnierzy Wyklętych

0

Wczoraj, 1 marca, obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Słupskie uroczystości zorganizowano w kościele pw. św. Jacka. Odbyła się także msza święta. Wydarzenie zwieńczył przemarsz uczestników pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Wczorajsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się około godziny 17:30 w przedsionku kościoła pw. św. Jacka w Słupsku. Obecni byli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych, kombatanckich, a także także dowódcy sił wojskowych i innych jednostek mundurowych. W przemówieniach wspominano żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczącego po zakończeniu II wojny światowej przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu. O godzinie 18 rozpoczęła się uroczysta msza święta, podczas której modlono się także o zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W uroczystościach wziął udział 90-letni porucznik Zbigniew Has, żołnierz niezłomny, żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz prezes słupskiego inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK.

Trzy razy widziałem już przed sobą śmierć – wspomina por. w st. spocz. Zbigniew Has, żołnierz niezłomny. – Za mną strzelali ci UB-owcy. Schroniłem się za stodołę, a w niej ten słup narożnikowy został przez te kule tak trafiony, że tylko drzazgi leciały.

Po mszy nastąpił przemarsz z kościoła pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wzięła w nim także udział liczna grupa kibiców Gryfa Słupsk, którzy skandowali „Żołnierze Wyklęci – cześć waszej pamięci!”, „Cześć i chwała bohaterom!”, „Inka patrzy na nas z nieba, zachowała się jak trzeba”. Pod pomnikiem złożono znicze pamięci, a zwieńczeniem uroczystości było odpalenie rac i wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Wczorajszy marsz upamiętniający Żołnierzy Wyklętych zabezpieczała słupska policja. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.