K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Remont cmentarza

0

Trwa remont jednej z uliczek znajdujących się na starym cmentarzu w Słupsku. Modernizowana jest aleja przy wejściu od strony ulicy Hołdu Pruskiego. Roboty budowlane mają zakończyć się na początku kwietnia.

Ruszyły prace nad przebudową alejki znajdującej się na starym cmentarzu w Słupsku. Remontowany jest odcinek od lapidarium do górnego wejścia na cmentarz od strony ulicy Hołdu Pruskiego. Poprawa jakości tego przejścia zwiększy komfort osób odwiedzających groby. Stare płyty, które po deszczu często były zabłocone, zamienią się w nawierzchnię z kostki betonowej, która komponować się będzie z zabudową cmentarza.

W tej chwili rozpoczęliśmy największe zadanie remontowe w ramach utrzymania bieżącego cmentarza, czyli remont blisko 120-metrowej alejki na starym cmentarzu w Słupsku. Dotychczas osoby korzystające ze słupskiej nekropolii poruszały się tam po dosyć starej nawierzchni z płyt ażurowych. Nie było to najwygodniejsze. Dlatego też w ramach utrzymania cmentarza, w ramach wydatków bieżących, rozpoczęliśmy właśnie remont, który polega na wymianie tych płyt ażurowych na kostkę betonową – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku.

To nie koniec inwestycji, jakie planowane są w przyszłości na starym cmentarzu.

Na rok bieżący i rok przyszły planujemy dwa dwuletnie zadania. Pierwsze na starym cmentarzu – rozbudowa cmentarza w kierunku ulicy Druyffa, przy czym to nie jest tak, że rozbudujemy miejsca grzebalne poza obecne ramy cmentarza, tylko zagospodarujemy tę część cmentarza, która w tej chwili jest niewykorzystywana, pod kolumbarium. Powstaną mury pamięci z blisko 1200 niszami grzebalnymi, to duża liczba. Powstanie także bardzo potrzebna w tej części miasta przy cmentarzu infrastruktura parkingowa, bo wszyscy wiemy, co dzieje się w okresie Wszystkich Świętych. Tak więc w ramach zadania zagospodarujemy nie tylko teren wokół nowego kolumbarium, ale również powstanie parking na blisko 100 pojazdów, co z pewnością poprawi komfort osób odwiedzających cmentarz.

Zakończenie przebudowy alejki cmentarnej planowane jest na początek kwietnia bieżącego roku. Koszt remontu wyniesie około 200 tysięcy złotych, natomiast rozbudowa kolumbarium pochłonie około miliona złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.