K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pracownicy IPN w archiwum szpitala

0

Wizyta przedstawicieli Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w archiwum Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku związana była z poszukiwaniem miejsca pochówku kapitana Stefana Dębickiego ps. „Kmicic” – informuje rzecznik prasowy WSS Marcin Prusak. Kapitan Dębicki zginął z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1946 roku w Słupsku. Jak przypuszczają pracownicy IPN, po postrzeleniu mógł zostać przewieziony do miejscowego szpitala. Tak więc kwerenda archiwalna przeprowadzona w księgach z 1946 roku zawierających rejestr pacjentów polegała właśnie na poszukiwaniu zapisu świadczącego o pobycie kapitana w szpitalu w Słupsku.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku posiada informacje na temat pacjentów i personelu szpitalnego w zasadzie od początku swojego funkcjonowania pod polską administracją w 1945 roku.
– Bez wahania wyraziliśmy zgodę na kwerendę prowadzoną przez pracowników IPN w archiwach naszego szpitala, bo rozumiemy, iż w ten sposób możemy przyczynić do rozwoju polskiej nauki i usunięcia białych plam polskiej historii – mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
– Gorąco wspieramy podobne inicjatywy, gdyż zależy nam na wyjaśnieniu prawdy i choćby w ten sposób oddaniu hołdu ludziom, którzy przed laty zginęli w obronie naszej wolności – dodaje Anetta Barna-Feszak, wiceprezes szpitala.
*
Kpt. Stefan Dębicki urodził się w 1905 roku w Dąbrowie Górniczej. Mając 15 lat, wstąpił do Wojska Polskiego, a w 1924 ukończył szkołę podchorążych w Berezie Kartuskiej. W 1939 roku w stopniu kapitana brał udział w kampanii wrześniowej, był członkiem dowództwa powiatowego w Lubartowie. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Od 1943 był komendantem miasta Lublin, a z chwilą utworzenia samodzielnego obwodu Lublin – Miasto był jego dowódcą. W czasie wyzwolenia Lubelszczyzny w lipcu 1944 roku brał udział w realizacji planu „Burza”. Dnia 26 września 1944 roku został aresztowany przez NKWD. Na początku roku 1945 wyrokiem Okręgowego Sądu Wojskowego w Lublinie został skazany na karę śmierci. W lutym tego roku zbiegł z więzienia na Zamku w Lublinie i ukrywał się m.in. na terenie powiatu słupskiego pod przybranymi nazwiskami Kazimierz Linke, Stanisław Kaczorowski, Stefan Maciejewicz i Stanisław Morawski. Kpt. Stefan Dębicki w 1946 roku został zastrzelony w wyniku akcji funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W 2019 roku pracownicy IPN poszukiwali kapitana na słupskim cmentarzu. Po przeprowadzonych badaniach genetycznych okazało się, iż odnalezione szczątki nie należą do Stefana Dębickiego. (fot. przedstawia kpt. Stefana Dębickiego, źródło: www.ipn.gov.pl)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.