K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kamienice do rewitalizacji

0

Urząd Miejski w Słupsku wybrał dziesięć kamienic z obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które zostaną wyremontowane dzięki finansowemu wsparciu miasta. W tegorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel milion złotych.

Celem pilotażowej edycji programu dotacyjnego było udzielanie wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Słupska. Środki mają być przeznaczone na przeprowadzenie remontów i poprawę estetyki kamienic, w tym m.in. klatek schodowych, dachów, a zwłaszcza elewacji frontowych, co sprawi, że efekt zrealizowanych prac będzie również widoczny w przestrzeni publicznej. Na zakwalifikowanej liście rankingowej znajdują się kamienice zlokalizowane przy Starym Rynku 5, ulicy Anny Łajming 4, Zamenhofa 4, Wojska Polskiego 37, przy placu Dąbrowskiego 4, Kołłątaja 7 i 9, Konopnickiej 17, Deotymy 14 oraz Świętopełka 2.
– To między innymi kamienica przy Anny Łajming 4 – informuje Paweł Krzemień, kierownik Biura Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. – To jedna z najpiękniejszych kamienic w centrum miasta, przy przejściu podziemnym, z przepięknym detalem, fantastyczne, estetyczne dzieło sztuki. Kolejna to kamienica na Starym Rynku. Ta, w której zachowało się wyposażenie dawnej apteki. Znowu jest to przygotowanie do tych prac, które będą po stronie miasta. Kolejna, to przepiękna kamienica na rogu ulic Piekiełko i Zamenhofa, jedna z nielicznych zachowanych kamienic starego miasta. Tam, gdzie do niedawna był sklep sportowy. Bardzo rozbryłowana, bogata w wysokiej klasy artystycznej detal.
Maksymalna wartość wsparcia wynosiła do 50 procent oszacowanej wartości prac modernizacyjnych, jednak nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Łącznie wpłynęło 27 wniosków, z których dwa nie spełniły warunków formalnych. Ostatecznie do realizacji wybrano 10 najwyżej punktowanych ofert. Warunkiem kwalifikacji było m.in. posiadanie wymaganego wkładu własnego oraz dokumentacji projektowej.
– To wreszcie są kamienice przy ulicy Kołłątaja, zwłaszcza n odcinku pomiędzy ulicami Tuwima i Wojska Polskiego – mówi Paweł Krzemień. – Przepiękne kamienice, ale mocno zaniedbane, mocno poszarzałe. Niestety ten kanion kamieniczny i duży ruch mocno odciskają piętno na stanie tych kamienic. Wśród nich warto wyróżnić kamienicę narożną Kołłątaja z ulicą Konopnickiej z charakterystyczną wieżyczką z Neptunem wyłaniającym się z fal. To jest taki smaczek, który dzięki tej dotacji uda się zachować dla potomnych, wydobyć z tej szarówki, która tam panuje.
Urząd Miejski w Słupsku ustalił pulę środków tegorocznego programu na poziomie miliona złotych. Na jedną złotówkę z budżetu Słupska przeznaczoną na modernizację kamienic przypadają blisko 3 złote z budżetu wspólnot mieszkaniowych i użytkowników wieczystych nieruchomości. Był to pierwszy z dziesięciu naborów obiektów położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Następne mają być realizowane cyklicznie co rok. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.