K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wsparcie z PFRON-u

0

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o wsparcie finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokumenty przyjmowane są w tak zwanym małym ratuszu.

O wsparcie finansowe mogą występować podmioty zatrudniające oraz same osoby niepełnosprawne. Środki, o które można się starać, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Zarówno podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcy, jak i osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, fundacje, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON-u, o pieniądze, które pozwolą np. osobom z niepełnosprawnościami zakładać działalność, czy to rolniczą, czy gospodarczą, bądź tym podmiotom, o których mówiliśmy – fundacjom, organizacjom – na refinansowanie kosztów stworzenia stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy UM w Słupsku. – To jest dobre wsparcie, ponieważ można zatrudniać osoby, które mają różnego rodzaju dysfunkcje, a chcą pracować, a jednocześnie koszty finansowe podmiotów zatrudniających będą mogły być obniżone. Takie wnioski składać można do nas, do małego ratusza przy placu Zwycięstwa 1, do pokoju 208, a także można dzwonić do urzędu i pytać o to, jak wypełnić formularz, pytać o terminy przyznania, decyzji. Wydział zdrowia i spraw społecznych – numer telefonu 59 84 88 463 – jest w stanie udzielić wszelkich niezbędnych informacji.

W Słupsku działają firmy oraz fundacje zajmujące się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Aby jednak skorzystać z indywidualnego wsparcia finansowego, osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.