K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ślubowanie klasy policyjnej

0

W Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku odbyło się wczoraj uroczyste ślubowanie klasy pierwszej Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość odbyła się na wzór ceremoniału policyjnego, a uczestniczyli w niej m.in. uczniowie, rodzice, nauczyciele szkoły i przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Wczorajsze zaprzysiężenie rozpoczęło się od złożenia meldunku dyrektor szkoły Monice Stępnik przez dowódcę pododdziału i nauczyciela, podinsp. w st. spocz. Arkadiusza Hermana. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odbyła się podniosła części uroczystości, czyli ślubowanie, w którym wzięło udział około 20 uczniów. Cztery wyróżnione uczennice miały zaszczyt złożenia ślubowania na flagę Rzeczypospolitej Polskiej, a pozostali stojąc w szyku.

Ceremonia była także okazją do wyróżnienia czterech uczennic złotymi pagonami. Przysługują one uczniom, którzy w poprzednim semestrze uzyskali średnią ocen minimum 4,7, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz nie otrzymali ani jednej uwagi dotyczącej użytkowania umundurowania. Wyróżnieni otrzymali też listy gratulacyjne od dyrektora szkoły.

Mamy w każdym roczniku klasy policyjne, więc rzesza tych adeptów sztuki policyjnej jest duża – informuje podinsp. w st. spocz. Arkadiusz Herman, nauczyciel technik interwencji w ZSI w Słupsk. – Staramy się ich wszystkich gromadzić na takich uroczystościach patriotycznych. Zadaniem naszej szkoły, takiej naszej małej ojczyzny, jest kształtować świadomość patriotyczną młodych adeptów, więc takie uroczystości są bardzo istotne z punktu widzenia przyszłego zawodu, jaki wybierają sobie uczniowie.
Po ślubowaniu odbyła się część artystyczna. W parze tanecznej zaprezentowała się uczennica klasy drugiej, a na zakończenie zaśpiewano patriotyczne pieśni „Dziewczynę z granatem” oraz pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Podczas uroczystości uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w pokazie samoobrony i technik interwencji, czyli umiejętności, których uczą się na co dzień w trakcie zajęć. Uczniowie przyznali, że swoją przyszłość wiążą z służbą w policji.

– Jesteśmy bardzo dumne z siebie, że jesteśmy w tej klasie i chcemy iść w tym kierunku – mówi mł. ucz. Zuzanna Szypryt, uczennica klasy I PLO w Słupsku. – Liczymy na to, że się uda i dalej będziemy mogły uczestniczyć w zajęciach i spełniać swoje marzenia. Jako dziecko już marzyłam, żeby być w policji i w jakimś stopniu już spełniam marzenia.
– Naszą przyszłość wiążemy z tym zawodem, ze studiami kryminalistycznymi lub kryminologicznymi – zaznacza mł. ucz. Amelia Urbańczyk, uczennica klasy I PLO w Słupsku. – Chcemy dalej iść w tym kierunku i spełniać się zawodowo.

Ślubowania inicjuje wejście uczniów do szkoły i odbyło się na wzór ceremoniału policyjnego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. rodzice uczniów, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Po zakończeniu uroczystości przyszedł czas na gratulacje i pamiątkowe zdjęcia. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.