K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nabory do szkół

0

Już niedługo uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych staną przed wyborem szkoły średniej. Dla kończących edukację w klasach ósmych miasto przygotowało informator, w którym zaprezentowane zostały wszystkie kierunki nauczania w Słupsku.

Końcówka roku szkolnego to czas, w którym uczniowie kończący edukacje w klasach ósmych stają przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Na rekrutację w tym roku czekać będzie dużo większa liczba uczniów niż w ubiegłych latach. Spowodowane jest to między innymi ponadtysięczną grupą uczniów z Ukrainy. Miasto Słupsk przygotowało prawie 50-stronicowy informator, w którym zaprezentowane zostały wszystkie szkoły oraz kierunki nauczania ponadpodstawowego w Słupsku.

– Zwiększamy liczbę oddziałów, klas, z 46 do 60 w szkołach podstawowych. Dodatkowo to jest ten rocznik, który po reformie edukacji jest powiększony, to takie półtora rocznika – mówi wiceprezydent miasta Marta Makuch. – W tym roku planujemy uruchomienie nowych kierunków kształcenia, takich jak – w szkołach zawodowych – technik pojazdów samochodowych, być może uda się uruchomić oddział przygotowania wojskowego w Mechaniku, kierunek mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, planowany jest – choć jeszcze nie wiadomo, czy będą chętni – kierunek psychologiczny, psychologiczno-społeczny w I LO.

Wszystkie informacje na temat oferty edukacyjnej słupskich placówek, znaleźć będzie można w informatorze. Według wiceprezydent Słupska miejsc w szkołach starczy dla wszystkich nowych uczniów, jednak przy wyborze konkretnych placówek i kierunków decydować będzie liczba punktów po egzaminie ósmoklasisty. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.