K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

30 lat IV LO

0

W poniedziałek, 25 kwietnia, w Nowym Teatrze odbyła się uroczysta gala, podczas której świętowano 30-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku. Jubileusz obchodzono także w budynku szkoły przy ulicy Marii Zaborowskiej.

Poniedziałkowa gala z okazji jubileuszu 30-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przyciągnęła do sali Nowego Teatru wielu gości. Byli wśród nich obecni oraz dawni uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji, a także przyjaciele szkoły. Wszystkich zaproszono do sentymentalnej podróży po historii i największych sukcesach szkoły, która swoją działalność rozpoczęła 1 września 1991 roku. Do końca kwietnia ubiegłego roku jej mury opuściło 3025 absolwentów. Obecnie w szkole mieści się 15 oddziałów, w tym 4 integracyjne, a łącznie w murach szkoły uczy się prawie 400 uczniów. Placówka zatrudnia 61 nauczycieli i 20 pracowników administracji. Niedawno utworzono w niej także 3 oddziały przygotowawcze, w których uczy się 52 uczniów z rodzin uchodźców z Ukrainy. Podczas uroczystości wspomniano m.in. nieżyjącą już pierwszą dyrektor szkoły Aleksandrę Śliwińską. Obecna dyrektor Jolanta Banaszkiewicz pełni tę funkcję od 15 lat.
– To tu na zawsze zostawiliśmy ślad po wspólnych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach – mówiła dyrektor Jolanta Banaszkiewicz. – Zostawiliśmy radość z sukcesu i smutek porażki. Zostawiliśmy cząstkę siebie. Można powiedzieć, że przez minione dziesięciolecia uczniowie naszej szkoły stanowili potencjał intelektualny i zawodowy miasta i regionu. Ktoś powiedział, że podstawą szkoły jest uczeń, duszą nauczyciel, a dumą absolwenci. Dlatego dziękuję wam, absolwenci, za okazany związek z nasza szkołą. Za to, ze przyjechaliście na jubileusz, by znów w tym miejscu odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.
Podczas jubileuszu przypomniano, że szkoła przez lata funkcjonowała w budynku dawnego Zespołu Szkół Skórzanych przy Północnych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Alka” przy ulicy Artura Grottgera. Było tak aż do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Wtedy liceum przeniesiono do budynku przy ul. Marii Zaborowskiej 2, łącząc je z istniejącym tam III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej i Gimnazjum nr 6 im. Ireny Sendlerowej. Wcześniej, 2 marca 1998 roku szkoła otrzymała imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na uroczystości nie mogło zabraknąć też dyrektorów innych szkół oraz samorządowców, którzy składali gratulacje jubilatom. Prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka uhonorowała też dyrektor liceum oraz nauczycielki języka polskiego i matematyki – Katarzynę Kuczyńską i Beatę Mosorzewską specjalnymi nagrodami. Galę urozmaicano występami artystycznymi w wykonaniu młodzieży szkoły.

Pozwólcie, że gratulując wam serdecznie tych dojrzałych lat trzydziestu, ale ciągle bardzo młodych jeszcze, podziękuje gronu pedagogicznemu i nauczycielom nagrodami, które w waszej obecności wręczyłam – zwróciła się do zebranych prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Nie ma lepszej okazji, żeby przy tak dużym audytorium podziękować za codzienność w tej pracy. Myślę, że o wartości szkoły paradoksalnie więcej nam powiedziała pandemia. Szkoła jest wartością bardzo potrzebną. Szkoła daje nie tylko wiedzę i wychowanie, ale ona daje relacje między ludźmi, za którymi uczniowie i nauczyciele bardzo przez czas pandemii tęsknili. Wykonana praca świadczy o tym, jak wielką wartością jest szkoła dla naszej codzienności.
Po uroczystości w teatrze, wszyscy zgromadzeni mieli okazję zwiedzić mury szkoły i zobaczyć w jakich warunkach uczy się obecnie młodzież. Jubileusz był wyjątkową okazją do spotkania dawnych nauczycieli i uczniów, w tym pierwszych absolwentów szkoły po 27 latach od przystąpienia do matury. Spotkaniom i rozmowom towarzyszyły wspomnienia, refleksje i wspólne zdjęcia. Goście mogli zwiedzić okolicznościowe wystawy, przejrzeć szkolną kronikę wydarzeń oraz stare fotografie, a także wpisać się do księgi pamiątkowej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.