K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowa szkoła branżowa

0

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia nowej Szkoły Branżowej II stopnia. Szkoła zostanie włączona do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Jana Sobieskiego.

Dzisiaj radni Rady Miejskiej w Słupsku podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ulicy Jana Sobieskiego 3 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica. Przed głosowaniem projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisję edukacji.

– Przedstawiony państwu projekt uchwały dotyczy utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia, która będzie wchodziła w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych. System edukacji zakłada funkcjonowanie takiej szkoły, zapewnia drożność edukacyjną. Jest to szkoła – mówi Anna Sadlak, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Słupsku – która zostanie utworzona na potrzeby kontynuacji edukacji absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej II stopnia absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz tytuł technika. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Słupsku będą mogli uzupełnić w placówce wykształcenie w zawodach technik handlowiec i technik logistyk. Do tej pory w mieście działa tylko kilka jednostek oferujących II stopień edukacji jako szkoły branżowe. Projekt przegłosowany został 20 głosami „za”, dwie osoby wstrzymały się od głosu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.